7103 Sayılı Kanun SGK Primi, Ücret Gelir Vergisi ve Ücret Damga Vergisi Teşviki 31.12.2020’de bitiyordu. 31.12.2022 Tarihine kadar uzatıldı. (3248 Sayılı CB Kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3248

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun;

a) Geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onun fıkralarında yer alan 31/12/2020 tarihlerinin 31/12/2022 tarihine ve ikinci fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar uzatılmasına,

b) Geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 2020 yılının 2022 yılına kadar ve yedinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 tarihinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına,

4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası ile geçici 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında İşe Alınan Çalışanlar için uygulanan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Özel sektör işverenleri, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıması durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılabilmektedir.

1.2. İstisna uygulamasında süre

— 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanır.

Bu süre;

 • İŞKUR’a kayıtlı Engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 ay süre ile uygulanır.
 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil olduğu halde personel bildirimi yapılmamış olan iş yerleri ilk defa bildirim yaptıkları ayı takip eden 3 ay süre ile 4447 say. Kanunun 19. Maddesi kapsamında teşvikli bildirim yapamayacak ve gelir vergisi stopajından da faydalanamayacaktır. 3 aylık süreden sonra bildirimlerini yapabileceklerdir.

1.3. Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması

 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının ilgili kanundan bildirildiği süre boyunca aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde uygulanır. Beyannamelerini 3 aylık dönemler itibarı ile veren iş yeri ise bu 3 aylık dönemlere göre işlemini yapabilir.
 • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesine göre prim desteğinden faydalanılamayan dönemlerde gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.
ORANLAR TABAN (2.943 TL) TAVAN (7.848,00 TL)
14%  412,02 ₺ 1.098,72 ₺
20,50% 603,32 ₺ 1.608,84 ₺
3% 88,29 ₺ 235,44 ₺
37,50% 1.103,63 ₺ 2.943,00 ₺
G.V. + D.V. 176,84 ₺ 176,84 ₺
  23.048,37 ₺ 56.157,12 ₺

27103 için;

Asgari ücret düzeyinde olduğu için Spek Tutarına bakılmaksızın ( 36,7875 * Gün Sayısı) SGK Prim İndiriminizi hesaplayabilirsiniz.

17103 için; 

Günlük SPEK Tutarı 261,6 TL ve daha fazla ise; 98,1 ile prim gün sayınızı çarparak ( 98,1 * Gün Sayısı )  SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.

Eğer Günlük SPEK Tutarı 261,6TL’den az ise; ( 0,375 * SPEK Tutarı ) SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.

7103 Sayılı Kanun Teşviki Nedir?

1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 2020/Aralık dönemine kadar geçerli olan devlet destekli istihdamı artırmaya yönelik SGK Teşviki, 7103 Sayılı Kanun ‘dur.

 • Kadınları, gençlerin ve engelli personellerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
 • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,

amacıyla 27.03.2018 tarihli, 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanun un 42 üncü maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile kanun uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Kanuna ilişkin detaylı bilgi ve incelemek için lütfen tıklayınız.

7103 Sayılı Kanun Nedir

17103 ve 27103 Sayılı Kanun Arasındaki Fark Nedir?

İki kanun maddesi 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19.maddesine tabi olup, ayrımlar sektörel bazlı düzenlenmiştir.

İmalat ve Bilişim Sektörü – 17103 Sayılı Kanun,
Diğer Sektörlerde – 27103 Sayılı Kanun numarası seçilerek tahakkuk edilir.

Kimler Faydalanabilir?

İş Arayan İçin;

 • İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • İşe alındıkları gün itibarı ile 18 yaşından büyük ve Son üç aylık dönemde 10 günden fazla 4/a,b,c,Ek-6 veya Ek-9. Madde kapsamında sigortalı olmamaları (İsteğe bağlı sigortalılar hariç)

İşveren için;

 • Özel sektörde faaliyet göstermesi,
 • SGK prim borcunun olmaması ya da varsa yapılandırılmış olmalı,
 • Bir önceki takvim yılında bildiren ortalama sigortalı sayısına ilave olması

Teşvikten Faydalanma Süreleri Nedir?

SİGORTALI DESTEK SÜRESİ
İŞE GİRİŞ TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILAR 18 AY
İŞE GİRİŞ TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK 25 YAŞINDAN KÜÇÜK ERKEK SİGORTALILAR 18 AY
İŞKUR’A KAYITLI ENGELLİ SİGORTALILAR 18 AY
DİĞER SİGORTALILAR 12 AY

Tasarruf Miktarı Ne Kadar?

 • 27103 Sayılı Kanun İçin Asgari Ücret düzeyinde SGK Prim + Gelir Vergisi + Damga Vergilerinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanır.
 • 17103 Sayılı Kanun İçin 5.412,00 TL SPEK Tutarına kadar SGK Prim ve Asgari Ücret düzeyinde Gelir Vergisi + Damga Vergilerinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanır.
AÇIKLAMA ORANLAR TABAN (2.029,50 TL) TAVAN (5.412,00 TL)
İŞÇİ PAYI 14% 284,13 TL 757,68 TL
İŞVEREN PAYI 20,50% 416,05 TL 1.109,46 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PAYI 3% 60,89 TL 162,36 TL
TOPLAM SGK İNDİRİMİ 37,50% 761,06 TL 2.029,50 TL
TOPLAM VERGİ İNDİRİMİ G.V. + D.V. 121,96 TL 121,96 TL
18 AYLIK TOPLAM KAZANÇ 15.894,32 TL 38.726,28 TL

17103 ve 27103 Teşvik Hesaplama ( Katsayı Yöntemi )

Bilindiği üzere 687 sayılı kanunda gün sayısının 22,22 ile çarpımı sonucunda SGK Prim indirimi hesaplanabiliyordu.
Aynı şekilde iki kanun maddesi için (Belge Türü:1) katsayı hesabı ile daha hızlı tasarruf miktarınızı hesaplayabilirsiniz.

27103 için;

 • Asgari ücret düzeyinde olduğu için Spek Tutarına bakılmaksızın ( 25,36875 * Gün Sayısı) SGK Prim İndiriminizi hesaplayabilirsiniz.

17103 için; 

 • Günlük SPEK Tutarı 180,40 TL ve daha fazla ise; 67,65 ile prim gün sayınızı çarparak ( 67,65 * Gün Sayısı )  SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.
 • Eğer Günlük SPEK Tutarı 180,40 TL’den az ise; ( 0,375 * SPEK Tutarı ) SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.