Kurumsal Eğitim Hizmetleri Danışmanlığı

Pusula Plus eğitim hizmetleri danışmanlığı alanında uzmanlar eşliğinde her kurumun kendi özelinde; ihtiyaç analizi, performans yönetimi, işe alım ve işten çıkarım süreçlerini yönetmektedir. Buna ek olarak uyuşmazlık ve çatışma çözümlemeleri gibi ara buluculuk eğitimleri, SGK Teşvik Eğitimleri, Bordro ve Özlük  ve KVKK eğitimleri sunmaktadır.

Firmalar çalışan eğitimine çok fazla önem vermez, bu bir gerçektir. Firmaların geleceği için bunun değişmesi gerekmektedir. Kurumsal eğitime pozitif bakmayan  işletmeler, kurum kültürü oluşturmakta ve maliyet kalemlerini azaltmakta her zaman zorluk yaşamaktadırlar.

Kurumsal eğitime pozitif bakan firmaların gelişme süreçlerine yüksek ivme kazandırıyoruz.

Pusula Plus Etkili Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Fırsatları

Günümüzde şirketler, İK analizlerinden, bir çalışan hakkında birçok bilgiye erişebilir ve kurumsal öğrenme girişimlerini yönlendirebilir. Piyasada, öğrenme içeriğini, her bir çalışanın benzersiz öğrenme stillerine göre geliştirmek için yapılandırılmış, kişiselleştirmeyi kullanabilen ve yerleştirme sürecini hızlandıran ayrıca verimliliği en üst düzeye çıkaran programlar da mevcuttur.

Her çalışan, kurumsal eğitim programında sunulan her konuya açık olmayabilir. Ancak öğrenme şekillerinin ne olduğu tespit edilerek, çalışanların zaten ne bildiğini, ne öğretilmesi gerektiğini ve çalışanın maksimum anlama için nasıl bir eğitim sürecinde olması gerektiğini belirleyebilirsiniz . Pusula Plus olarak tüm süreçlerde firmanıza destek oluyor, personelleriniz için en doğru ve verimli eğitimi almasını sağlıyoruz.

Eğitimli ve kalifiye personeller ile kurumsal kültürünüzü en sağlıklı biçimde oluşturun.

Verilen hizmetler arasında;

  • İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlıkları ve Eğitimleri
  • SGK Teşvik Eğitimleri
  • KVKK Eğitimleri
  • Verimlilik Yönetimi Danışmanlığı
  • Organizasyon ve Çalışan Danışmanlığı
  • Bordro ve Özlük Eğitimleri
  • Denetim Danışmanlığı
  • Mevzuat Uyumluluk Danışmanlığı
  • Proje Bazlı Danışmanlık ve Hizmetler
  • Sektörlere Özel Eğitimler