İşe Giriş Tarihi:
İşten Çıkış Tarihi:

Yıllık Maliyet


Kıdem
Hesaplanmaya Esas Gün 0
Kıdem Günü 0
Kıdem Tazminatına Esas Ücret 0
Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt) 0
Damga Vergisi 0
Net Ödenecek Kıdem Tazminatı 0
İhbar
Hesaplanmaya Esas Gün 0
İhbar Günü 0 hafta
İhbar Brüt 0
Gelir Vergisi Kesintisi 0
Damga Vergisi Kesintisi -
Net Ödenecek İhbar Tazminatı 0

TOPLAM : 0