Ar-Ge Proje, Ar-Ge Merkezi Ve Tasarım Merkezi Kurulum Danışmanlığı

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir. Ar-Ge proje danışmanlığı hizmetimizde firmanıza en uygun hibe ve desteklerden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Fikirden üretime tüm süreçlerde uzman kadromuzla Ar-Ge proje danışmanlığı vermekteyiz.

Firmanızda en az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediyorsanız, Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sağlıyor ve TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden bir firma iseniz Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Tasarım Merkezi Kurulum Avantajları

Türkiye’de yerleşik olan ve Tasarım Faaliyetlerini Türkiye’de gerçekleştiren firmaların en az 10 tam eş değer tasarım personeli istihdam ediyorlarsa Tasarım Merkezi belgesi alabilirler ve 5746 sayılı Kanunun ilgili indirimlerinden faydalanabilirler.

Bu çerçevede tasarım faaliyeti gerçekleştiren ve Tasarım Merkezi olmak isteyen firmanın ayrıca bölümlenmiş bir alanda tasarım personellerini istihdam etmeleri ve Sanayi Alanlarında üretici olarak faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Sanayi Alanları dışında ise aşağıda ki NACE KOD larında faaliyet gösteriyorsa firma Tasarım Merkezi Belgesi alabilmektedir.

Sanayi Dışı Alanlar NACE KOD ları;

59.11 – Sinema Filmi, video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri
90.02 – Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

Tasarım Merkezi ile Birlikte Elde Edebileceğiniz Muafiyetler

Tüm muafiyetlerinize ilişkin detaylı raporlama ve analiz çalışmaları yapıyoruz.

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki:

Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95,
Yüksek lisans veya Temel bilimler lisans mezunu personel için %90,
Diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı teşvik kapsamındadır.

Sigorta Prim Desteği:

Kanun kapsamında çalışan tasarımcıların bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi  %50 oranında  teşvik kapsamındadır.

Tasarım Merkezi Kurumlar Ek İndirimi:

Tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen tasrım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

Kurumlar vergisi ek İndirimi konusunda aşağıda ki harcamalar bu kapsamdadır.

İlk madde ve malzeme giderleri (İlk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça)
Personel Gİderleri (Personel ile ilgili tahakkuk ettirilen ücretler)
Genel Giderler (Elektrik, su, bakım onarım, haberleşme, nakliye, sigorta, kitap, dergi ,kira giderleri)
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler (Normal bakım-onarım hizmeti dışında alınan  mesleki ve teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmeti giderleri)
Vergi, Resim ve Harçlar (Ar-Ge Ve Tasarım faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olan ayni vergi, resim ve harçlar)
Amortisman ve Tükenme Payları (Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi amaçlı alınan iktisadi kıymetler için ayrılan amortismanlar)

Damga Vergisi İstisnası:

Tasarım Merkezlerinde Tasarım Faaliyetleriyle doğrudan ilgili kıymetli evraklar için damga vergisi teşvik kapsamındadır.

Gümrük Vergisi Teşviği:

Tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

Siparişe Dayalı Tasarım Faaliyetleri İstisnası:

Tasarım merkezlerine siparişe dayalı olarak yaptıracakları Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri için 5746 sayılı kanunda belirtilen indirim, teşvik ve istisnalardan %50 oranında faydalanabilmektedir. Faaliyetleri gerçekleştiren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm istisnalardan faydalanabilirken, siparişi veren firma Ar-Ge ve Tasarım İndirimi ile Damga Vergisi indiriminden faydalanabilmektedir.

Ar-Ge merkezi ön fizibilite raporu ile firmanızın uygunluğunu tespit ediyor, Ar-Ge indirimlerinden yararlanmanızı sağlıyoruz.