Kısa çalışma ödeneği, özetle ‘işçilerin hizmet akitleri devam ederken aldıkları işsizlik maaşı’ anlamına gelmektedir. Firmanıza bağlı sigortalıların 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yıl içinde en az 450 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Şartları sağlayan sigortalılar 2021 yılı için aylık minimum 2.146,50 TL, maksimum 5.366,25 TL ödeme yapılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği hakkında aydınlatıcı makalemize ulaşmak için lütfen linke tıklayınız. Daha fazla bilgi ve sormak istedikleriniz için iletişim sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi, Her ayın 5’inde PTT veya Belirteceğiniz Banka Aracılığı ile yapılmaktadır

Kısa Çalışma Ödeneği’ne Neden Başvurulmalı?

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında; İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.