Dahilde İşleme & Hariçte İşleme İzin Belge Proje Danışmanlığı

Pusula Plus müşterilerine Dahilde İşleme & Hariçte İşleme İzin Belgesinin açılması , takibi ve kapama işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Dahilde İşleme Rejimi: Dış ticaret yapan bir firma olmanız halinde hammadde alımlarınızda oluşacak ithalat gümrük vs vergileri nakit ödemeniz yerine OKSB belge sahibi olma koşulu ile sağlayacağınız indirimli teminat oranı ile ithalat vergileriniz için indirimli teminat oranı kısmı kadar teminat yatırarak ve ihracat yapma koşulu ile kullanabileceğiniz ,ihracat ürünlerinizi pazarlamanızda hammadde maliyetlerinizi azaltacak bir teşviktir.

Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme izinleri ile hammadde maliyetlerinizi maksimum oranda azaltın.

Avantajları Sıralamak Gerekir İse;

1 – Avrupa Birliği’ne dahil ülkelerden yapılacak ithalatlarda KDV ve diğer vergilerden muafiyet,

2 – Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkelerden yapılacak ithalatlarda, ihracatın aynı sınıftaki ülkelere yapılması durumunda KDV, gümrük vergisi ve diğer vergilerden ve kota uygulamalarından muafiyet,

3 – KKDF muafiyeti,

4 – BSMV muafiyeti,

5 – Ö.T.V muafiyeti,

6 – Harç,resim vs…

7 – Dış Ticarette Standardizasyon ve Teknik Düzenlemeler mevzuatına tabi olmama,

8 – İhracat sayılan satış ve teslimlerle ilgili olarak gümrük vergisi muafiyetli ithalat,

9 – Eşdeğer eşya uygulamasına olanak verilmesi,

Hariçte İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürünlerin daha ileri bir işleme faaliyetinin yurt dışında yapılarak geri ithal edilmesi, döviz tasarrufu sağlamaktadır.

Gümrük Kanununa ilişkin detaylı bilgi ve analiz için lütfen tıklayınız.