KVKK Danışmanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu birçok firma için uyum sürecinde sancılara sebep olmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Teknik ve İdari Tedbirler olmak üzere 2 gruba ayrılan önlemler ve düzenlemeler Pusula Plus uzman kadrosu tarafından minimum risk maksimum uyumluluk standartlarında kvkk danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Tümünü İncele

Teknik ve İdari Tedbirler ile firmanızın karşılaşacağı yasal riskler ve kötücül saldırılar minimum düzeye iner.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik konularında çalışma hayatını ilgilendiren konulara dair işverenler denetime tabidir. Gerçekleştirilen bu denetimlerde mevzuata uygun hareket etmeyen işverenler yüklü miktarlarda mali sonuçlarla karşılaşabilmektedir.

Pusula Plus olarak, bu alandaki olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı konularında profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Tümünü İncele

Değişken Mevzuattaki ayrıntılı ve kapsamlı yükümlülüklerin farkında mısınız?

Bordro ve Özlük Hizmeti

Pusula Plus olarak özlük hizmetini bordro hizmeti ile beraber sunduğumuz gibi ayrı ayrı da bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Firmaların dijitalleşme süreçlerine daha aktif katılım gösterdikleri günümüzde tüm risk ve iş yüklerinden kurtulmaları için Bordro ve Özlük Hizmeti vermekteyiz. Firmalara en verimli iş süreçleri oluşturmak için bilişim tecrübemiz altında uzman kadromuz ile çözümler üretmekteyiz. Firmanızın dinamikleri ile uyumlu sistemli ve sağlıklı iş süreçleri oluşturuyoruz.

Tümünü İncele

Teknik bordrolama ve benzeri süreçlerin risklerini ve işyükünü minimize ediyoruz.

Yabancı Personel Çalışma İzinleri

Artan yabancı sermaye girişi ile yabancı personel çalıştırmak isteyen firmaların sayısı ve Türkiye’de çalışma izni başvurularının oranı artmıştır.

Yabancı personel relokasyon hizmetlerinde kalite standartlarının yüksek olması, insan kaynakları departmanlarını güven içinde uzun vadeli çalışabilecekleri relokasyon firması arayışına itmiştir. Pusula Plus deneyimli uzman personeli ve yasal mevzuat hakkında bilgisiyle ik süreçlerine profesyonel destek vermektedir.

Tümünü İncele

Yasal mevzuatlarda deneyimli ve profesyonel destek süreçlerine sahip olun.

Denetim Hizmetleri Danışmanlığı

Firmanızın tüm süreçleri için güvenirlik standartlarını yüksek tutmasında kilit rol oynayan denetim Pusula Plus’ın uzman ve deneyimli kadrosu tarafından hizmetinize sunuluyor.

Risk odaklı denetim yaklaşımımız, işbirlikçi ve her konuda danışılabilen, kolay erişilebilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz ile müşterilerimize fark yaratan denetim hizmetleri danışmanlığı sunmaktayız.

Tümünü İncele

Şeffaf raporlama ve uluslararası standartlara uyumlu denetleme süreçleri ile firmanızı bir adım öteye taşıyın.

Eğitim Hizmetleri Danışmanlığı

Pusula Plus eğitim hizmetleri danışmanlığı alanında uzmanlar eşliğinde her kurumun kendi özelinde; ihtiyaç analizi, performans yönetimi, işe alım ve işten çıkarım süreçlerini yönetmektedir. Buna ek olarak uyuşmazlık ve çatışma çözümlemeleri gibi ara buluculuk eğitimleri ve kurum içi psikoloji temelli kişisel gelişim eğitimleri sunmaktadır.

Firmalar çalışan eğitimine çok fazla önem vermez, bu bir gerçektir. Firmaların geleceği için bunun değişmesi gerekiyor. Kurumsal eğitime pozitif bakmayan işletmeler, kurum kültürü oluşturmakta ve maliyet kalemlerini azaltmakta her zaman zorluk yaşamaktadırlar.

Tümünü İncele

Kurumsal eğitime pozitif bakan firmaların gelişme süreçlerine yüksek ivme kazandırıyoruz.

Alt Yüklenici Denetim Hizmetleri

Sosyal güvenlikte, sigortalılar üçüncü bir kişinin (alt işveren) aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile işverene yüklenen yükümlülüklerden (çalışanların işe girişinin yapılması, aylık prim ve hizmet tahakkukunu yapılması, çalışılmadığına dair bildirimde bulunulması, eksik günlerin belgelendirilmesi ve bildirimi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimi, primlerin ödenmesi vd.) dolayı asıl işveren, alt işveren ile birlikte sorumlu tutulmaktadır.

Tümünü İncele

Alt Yüklenici Departmanı oluşturularak, işe giriş ve işten çıkış evraklarının kayıt altına alınır