SGK Teşvik Danışmanlığı

Bilişim alt yapısı ile geliştirdiği Pusula Teşvik İstihdam Teşvikleri Hesaplama Programı ile 2011 yılından günümüze uygulanan bütün SGK teşviklerine ait durumları analiz eder. Aylık tahakkuklarınızda değişkenlik gösteren personel teşvik listeleriniz, maksimum tutarda algoritma hesabı ile teşvik getirisi raporlanarak müşterilerine hızlı, hatasız, güvenli, güncel altyapısı ile hiçbir iş yükü olmaksızın raporlar. SGK teşvik danışmanlığı sürecini özel programımız ile destekleyerek bilgisayar ortamında sağlıklı ve hızlı analizler yapmaktayız.

Tümünü İncele

Maksimum algoritma ile sizlere, teşviklerden en kapsamlı şekilde yararlanma hizmeti sunuyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlığı

Kısa çalışma ödeneği, özetle ‘işçilerin hizmet akitleri devam ederken aldıkları işsizlik maaşı’ anlamına gelmektedir. Firmanıza bağlı sigortalıların 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yıl içinde en az 450 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. Şartları sağlayan sigortalılar 2021 yılı için aylık minimum 2.146,50 TL, maksimum 5.366,25 TL ödeme yapılmaktadır.

Tümünü İncele

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında; İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

Geriye Dönük Teşvik Danışmanlığı

Pusula Plus geriye dönük teşvik hesaplama işlemlerinde sıfır hata maksimum verim prensibi ve yeni nesil programları ile hizmet vermektedir.

Bu teşvik kapsamında 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 21.03.2018 tarihinde kabul edildi ve 27.03.2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı.

Tümünü İncele

Alanında uzman, profesyonel kadrosu ile teşvik iadelerinizi ÜCRETSİZ analiz ediyoruz.

Ustalık Telafi Programı

Tümünü İncele

İşkur İşbaşı Eğitimi Danışmanlığı

Pusula Plus, firmalara operasyonel hiçbir yük getirmeden İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı süreçleriyle ilgili hizmet vermektedir.

İşverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İEP sürecinde kursiyerlerinizi işin başında görme fırsatı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz. Bu teşvik programı sayesinde; işverenler, hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücü ile çalışma imkânı bulmaktadır.

Tümünü İncele

Başarılı kursiyerleri firmanız bünyesinde istihdam etmeniz durumunda 6111, 6645, 17103 ve 27103 İstihdam Teşvikleri’nden faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge Proje Danışmanlığı

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir. Ar-Ge proje danışmanlığı hizmetimizde firmanıza en uygun hibe ve desteklerden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Tümünü İncele

Fikirden üretime tüm süreçlerde uzman kadromuzla Ar-Ge proje danışmanlığı vermekteyiz.

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı hizmetinin amacı, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır.

Firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda uzman kadromuz tarafından sağlanan ihracat teşvikleri danışmanlığı firmanızın yıllık bütçesine maksimum katkıyı sağlamayı hedefler.

Tümünü İncele

İhracat faaliyetleriniz için maksimum oranda hibe ve desteklerden yararlanın.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği Danışmanlığı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, Türkiye’de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamül üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır

Makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurt dışı ofis-depo harcamaları, yurt dışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için yapacakları harcamalara %50 oranında 1.000.000 $ ‘a kadar destek verilmektedir.

Tümünü İncele

Firmanızın ara mamül, üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen desteklerden yararlanın.

Turquality Danışmanlığı

Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.

Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 veya üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.

Tümünü İncele

Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

İzin Belge Proje Danışmanlığı

Pusula Plus müşterilerine Dahilde İşleme & Hariçte İşleme İzin Belgesinin açılması , takibi ve kapama işlemleri için danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tümünü İncele

Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme izinleri ile hammadde maliyetlerinizi maksimum oranda azaltın.

Yatırım Teşvik Belge Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belge Proje Onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmakta olup, sistem oluşturma ,sistem içinde belge alımı, revize, süre ilaveleri ,belge kapama vs tüm süreçleri (ankara bakanlık evrak teslim ve görüşmeleri ) tarafımızca Yatırım Teşvik Belge Danışmanlığı hizmeti olarak sağlanacaktır.

Tümünü İncele

Yatırım teşvik belge proje onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmaktadır.

KOSGEB Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belge Proje Onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmakta olup, sistem oluşturma ,sistem içinde belge alımı, revize, süre ilaveleri ,belge kapama vs tüm süreçleri (ankara bakanlık evrak teslim ve görüşmeleri ) tarafımızca Yatırım Teşvik Belge Danışmanlığı hizmeti olarak sağlanacaktır.

Tümünü İncele

Yatırım teşvik belge proje onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmaktadır.