İhracat Teşvikleri Danışmanlığı ile Maliyetleri Azaltın

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı hizmetinin amacı, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır.

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler vardır. Firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda uzman kadromuz tarafından sağlanan ihracat teşvikleri danışmanlığı firmanızın yıllık bütçesine maksimum katkıyı sağlamayı hedefler.

Kazanacağınız destekler ile KOBİ’nizin kalite ve inovasyon algısını geliştirin.

İhracat faaliyetleriniz için maksimum oranda hibe ve desteklerden yararlanın.

Desteklerin takibi ile bilgi ve mevzuata uygunlukta yaşanan aksaklıklar ve yetersiz bilgilendirmeler yüzünden bir çok teşviğin alınamadığını görüyoruz. Pusula Plus, İhracat Teşvikleri Danışmanlığı hizmetinde; devlet kurum ve kuruluşları tarafından ihracat yapan firmalarımıza yönelik destek ve hibeleri güncel olarak sizlere bildirmektedir.

Firmamız tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üretici ve ihracatçılara yönelik tüm destek ve hibe programlarını çok yakından takip etmekte isteyen firmalarımıza uygun destek programının seçilmesinden başlayarak sunulacak dosyanın hazırlanmasına kadarki süreçte danışmanlık hizmeti vermektedir.

İhracat Teşvikleri & Destekleri

1 – İş seyahatleriniz de ulaşım masrafları (seyahat edilen ülkede en az 2 gün kalınması koşulu ile), konaklama ve araç kiralama giderleri %70 oranında destek kapsamındadır.(Firma Sigortalı çalışanlarınız 2 kişi için 1 yıl içinde 10 seyahati geçmemek üzere her seyahat başına 5.000  Usd kadar masraflarınız %70’i karşılanmaktadır)

2 – Fuar katılımlarınız destek kapsamındadır; stand harcaması m2 başına, ulaşım ve nakliye masraflarınızı geri alabilirsiniz.

3 – Sektörel Ticaret Heyetleri organizasyonlarına yapacağınız katılımlarınızda ki 2 kişi için oluşacak masrafların %50’si bakanlıkça karşılanmaktadır.

4 – Yeşil pasaport imkânı ise; son 3 yıllık ihracatlarını ortalaması 1 milyon usd üstü ise yeşil pasaport müracaatı sağlanabilinir.(vize almak ve diğer evrakları doldurmakla zaman kaybetmezseniz)

5 – Ofis-mağaza-depo destekleri; yurt dışında  kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı (%50 si kadar)bakanlıkça karşılanmaktadır.

  • En fazla 25 birim için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alırsın.
  • Örneğin, 25 mağazası olan bir üretici firmasın ve her mağazanın yıllık kira bedeli 240.000$. 1 yıl içerisinde tam 25*(240.000$*%50)= 3.000.000 $ desteklenebilirsiniz.

6 – Reklam desteği ; Türkiye’de ürettiğiniz ürünleri ihraç etmek istediğiniz ülkede tanıtmaya yönelik yapacağınız harcamaları 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapacağınız katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için %60 kadar destek alabilirsiniz.

7 – Marka Tescil desteği alabilirsiniz; Türkiye’de tescilli markanızı yurt dışında tescil ettirmek istediğinizde yıllık 50.000 Usd kadar harcamaların %50’sini (4 yıl boyunca) bakanlıktan alabilirsiniz.

8 – Yurt dışı müşterileri tanımak için hazırlattıracağınız raporlara ait masraflarınızı alabilirsiniz; rapor hazırlatabilir yada hazır rapor satın alabilirsiniz.1 yıl için de rapor sayı limiti olmaksızın devlet 200.000 usd dolara kadar oluşacak masraflarınızın %60 ‘nı karşılayacaktır.

9 – Yurt içi fuar desteği kapsamında bakanlığın her yıl liste olarak belirlediği fuarlara katılımlarınız olması halinde her fuar için yer kirası ve stand masrafların yarısını ,fuar başına 38.000 TL’ye kadar destek alabilirsiniz.

10 – İhracat yaparken almak zorunda olduğunuz (kalite,can ve mal güvenliğine ilişkin) veya ihracat yaparken firmanıza bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılmış harcamalarınızı (ek5 listesinde yer alan belgelerdir) . Harcamalarınız %50’sini, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar karşılanmaktadır.