Profesyonel Bilişim Tecrübesi İle Etkin Veri Güvenliği

Teknolojik altyapıları kullanan firmalar yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile etkin ve sağlıklı güvenlik önlemlerini almaları gerekmektedir. 

Kurumlardaki veri sorumlusu, ilgili kanunun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında bulunan;

a.Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b.Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c.Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Etkin güvenlik stratejileri ve testleri ile maksimum güvenlik, minimum tehdit.

KVKK uyumlu hale gelen altyapınızda güvenli ve sağlıklı sistemlere sahip olun.

Firmalar için hayati öneme sahip olan bilginin, illegal bir şekilde edilmesine yönelik çalışmalar artan dijitalleşme süreçleri ile beraber ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Gelişen internet ağı ve sistemlerle birlikte, bilgi güvenliğinin sağlanması, sadece ağ (network) yapısının korunmasıyla yeterli olmadığı için, uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir gereklilik olmuştur.

Bu noktada, kurumlar için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan Firewall gibi ürünlerin dışında; web güvenliği, son kullanıcı güvenliği, network erişim kontrolü ve güvenlik testleri gibi çözümleri de içine alan protokollerimiz ile tam destek vermekteyiz.