Küresel Tedarik Zinciri Destek Danışmanlığı

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, Türkiye’de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamül üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır

Makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurt dışı ofis-depo harcamaları, yurt dışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için yapacakları harcamalara %50 oranında 1.000.000 $ ‘a kadar destek verilmektedir.

Destek türü hibe olup, proje  24 ay boyunca desteklenmektedir. Destek üst limiti 1.000.000 $ olup, devlet %50’ni karşılamaktadır.

Firmanızın ara mamül, üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen desteklerden yararlanın.

Proje Programı Kapsamında Desteklenecek Giderler

1- Alet/Teçhizat: Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve tedarik yapısının güçlendirilmesi çalışmalarında ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Nakliye ve kurulum giderleri program tarafından desteklenmemektedir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

2- Yazılım: Küresel firma taleplerini karşılamak adına yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulacak yeni yazılım tedariki veya mevcut yazılımların güncellenmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

3- Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri: Küresel firmanın taleplerini karşılayabilmek adına alınması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küresel firmaya yapılan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarikçi firmaya yapacağı ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Desteğin üst limiti 100.000 Dolar olarak belirlenmiştir.

4- Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama: Tedarikçi firmaların, numune süreçlerinde ihtiyaç duydukları test/analiz ve ürün doğrulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süreçleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

Özetle, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri; Bakanlığının uygun gördüğü kapsamda firmaların imalat süreçlerinin iyileştirilmesi ve test altyapısının geliştirilmesi, eğitim, danışmanlık, yazılım ve sertifikasyon desteklerinden faydalanılarak firmanın küresel ana sanayi firması tarafından istenen standartlara uygunluğunun artırılması adına önemli bir desteğe erişilmesi ve küresel firmaların onaylı tedarikçileri arasına girilmesi için yan sanayi firmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Pusula Plus, Tedarik Zinciri Destek Danışmanlığı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.