4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Kapsamında İşe Alınan Çalışanlar için uygulanan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Özel sektör işverenleri, 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında öngörülen şartları taşıması durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanılabilmektedir.

1.2. İstisna uygulamasında süre

— 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında sağlanan gelir vergisi stopajı teşviki, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanır.

Bu süre;

  • İŞKUR’a kayıtlı Engelli, 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar için 18 ay süre ile uygulanır.
  • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil olduğu halde personel bildirimi yapılmamış olan iş yerleri ilk defa bildirim yaptıkları ayı takip eden 3 ay süre ile 4447 say. Kanunun 19. Maddesi kapsamında teşvikli bildirim yapamayacak ve gelir vergisi stopajından da faydalanamayacaktır. 3 aylık süreden sonra bildirimlerini yapabileceklerdir.

1.3. Gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulanması

  • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesinden yararlanan işverenler için gelir vergisi stopajı teşviki 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere, sigortalının ilgili kanundan bildirildiği süre boyunca aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelerde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde uygulanır. Beyannamelerini 3 aylık dönemler itibarı ile veren iş yeri ise bu 3 aylık dönemlere göre işlemini yapabilir.
  • 4447 sayılı Kanunun Geçici 19’uncu maddesine göre prim desteğinden faydalanılamayan dönemlerde gelir vergisi stopajı teşviki de uygulanmaz.
ORANLAR TABAN (2.943 TL) TAVAN (7.848,00 TL)
14%  412,02 ₺ 1.098,72 ₺
20,50% 603,32 ₺ 1.608,84 ₺
3% 88,29 ₺ 235,44 ₺
37,50% 1.103,63 ₺ 2.943,00 ₺
G.V. + D.V. 176,84 ₺ 176,84 ₺
  23.048,37 ₺ 56.157,12 ₺

27103 için;

Asgari ücret düzeyinde olduğu için Spek Tutarına bakılmaksızın ( 36,7875 * Gün Sayısı) SGK Prim İndiriminizi hesaplayabilirsiniz.

17103 için; 

Günlük SPEK Tutarı 261,6 TL ve daha fazla ise; 98,1 ile prim gün sayınızı çarparak ( 98,1 * Gün Sayısı )  SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.

Eğer Günlük SPEK Tutarı 261,6TL’den az ise; ( 0,375 * SPEK Tutarı ) SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.