6111 sayılı kanunun SGK prim teşviki 31.12.2020′ de bitiyordu. 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. (3247 Sayılı CB kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3247

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.