7103 sayılı Kanun Bildirimlerinde Ortalama Hatası Çözümü

Bilindiği üzere SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (APH) ve muhtasar beyannameleri 1 Temmuz 2020 tarihinde birleşti. 

Şimdi vergi beyannameleri SGK bildirimleri, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) adı altında, aynı anda yapılmaktadır. Bu sistem bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Özellikle SGK istihdam teşvikleri arasında mevcutta en fazla fayda sağlayan 7103 sayılı kanun teşvikinde bazı işyerlerinde kronik olarak ortalama hatası alındığından sebep, ilgili iş yerleri bu teşvikten ya hiç ya da eksik faydalanmaktadır. İlgili kanunların tasarruflarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Kısa Çalışma Ödeneği SGK Teşviki

7103 sayılı kanun sektörlere göre değişkenlik göstermektedir.

 • 17103 say. Teşvik bildirimleri; imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için uygulanmakta olup, SGK prim maliyetinin, ilgili dönemde uygulanan asgari ücret brüt tutarına denk gelen kısmın tamamını karşılamaktadır. Buna ilave olarak ilgili personelin muhtasar beyannamede ödenecek olan gelir ve damga vergisinin asgari ücrete isabet eden tutarı da terkin edilir. (2021 yılı için : G.V. : 187,82 TL + D.V. : 27,15 TL ,Toplam Terkin 214,97 TL)

Örn; 2021 yılında asgari ücret 3.577,5 TL’dir. İmalat ve bilişim sektöründe olan bir firmada 17103 kriterlerini karşılayan bir personel için minimum 1.341,56 TL, maksimum 3.577,5 TL SGK prim teşvikinden faydalanılabilir. Yani brüt ücreti 3577,5 TL ile 9.540,00 TL arasında olan bir personel için SGK primi ödemesi yapılmaz.

 • 27103 say. Teşvik bildirimleri; imalat ve bilişim sektörü haricinde kalan diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri için uygulanmakta olup, ilgili dönemde uygulanan asgari ücret düzeyindeki primlerin tamamı karşılamaktadır. Buna ilave olarak ilgili personelin muhtasar beyannamede ödenecek olan gelir ve damga vergisinin asgari ücrete isabet eden tutarı da terkin edilir. (2021 yılı için : G.V. : 187,82 TL + D.V. : 27,15 TL ,Toplam Terkin 214,97 TL)

Örneğin; 2021 yılında asgari ücret 3.577,5 TL’dir. İmalat ve bilişim sektörü dışında olan bir firmada Brüt maaşı 5.000 TL olan ve 27103 kriterlerini karşılayan bir personel için asgari ücret düzeyindeki prim maliyetlerinin tamamı karşılanır. Ancak 3.577,5 TL üzerinde olan 1.422,5 TL için 533,44 TL prim ödemesi yapılır.

Muh-SGK da yukarıda konusu geçen teşviklerin bildirimlerinde tüm kriterleri karşılamasına rağmen “….. TC numaralı kişi/kişiler 4447.say.kanunun 19. Maddesine göre hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.” Uyarısı gelmektedir. Bu uyarının neden ve neye göre geldiğinin izahı ancak şu şekilde açıklanabilir.

Muh-SGK sisteminden var olan SGK sisteminden bildirgeler aktarılırken 17103 ve 27103 say . kanundan faydalanan sigortalıların bildirimi en son yapılırdı. Öncesinde 05510,06111,14857,emekli ve varsa diğer sigortalılar bildirilirdi. Sonrasında aktarımını yaptığımız 17103 ve 27103 say. Kanundan bildirilen personellerde ortalama kontrolü yapılır ve uyumsuzluk var ise hata mesajını alırdık. Ancak mevcut sistemde kontrol bizde değil. Bordro sistemi üzerinden alınan ve BDP ile düzenlenen tahakkuklar paket olarak aktarılmaktadır. Burada tahakkuklar aktarılırken Muh-SGK sistemi sıralamada öncelik konusunu her zaman tam olarak yapamıyor olsa gerek ki, ortalamaya takılmamasına rağmen bizlerin karşısına bu uyarıyı getirmektedir.

Çözüm ise -başarı oranı %99 – beyannamelerin 5 dakikalık ara ile silinip beyanname sistemine tekrar aktarılması ile çözümlenebilmektedir. Yapılan bu işlem sayesinde ilgili beyanlarının sıralamasının doğru algılanması sağlanacak ve Muhtasar sisteminin verdiği hata ortadan kalkacaktır.

Özetle ilgili kanunda bariz hatanız olmadığından eminseniz yukarıda belirtildiği şekilde beyannamenizi birkaç defa silip tekrar yüklemeniz teşviklerden eksik faydalanmanızı engelleyecektir.

7103 Sayılı Kanun Teşviki Nedir?

1/1/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan 2020/Aralık dönemine kadar geçerli olan devlet destekli istihdamı artırmaya yönelik SGK Teşviki, 7103 Sayılı Kanun ‘dur.

 • Kadınları, gençlerin ve engelli personellerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
 • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,

amacıyla 27.03.2018 tarihli, 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanun un 42 üncü maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile kanun uygulamaları hayata geçirilmiştir.

Kanuna ilişkin detaylı bilgi ve incelemek için lütfen tıklayınız.

7103 Sayılı Kanun Nedir

17103 ve 27103 Sayılı Kanun Arasındaki Fark Nedir?

İki kanun maddesi 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19.maddesine tabi olup, ayrımlar sektörel bazlı düzenlenmiştir.

İmalat ve Bilişim Sektörü – 17103 Sayılı Kanun,
Diğer Sektörlerde – 27103 Sayılı Kanun numarası seçilerek tahakkuk edilir.

Kimler Faydalanabilir?

İş Arayan İçin;

 • İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • İşe alındıkları gün itibarı ile 18 yaşından büyük ve Son üç aylık dönemde 10 günden fazla 4/a,b,c,Ek-6 veya Ek-9. Madde kapsamında sigortalı olmamaları (İsteğe bağlı sigortalılar hariç)

İşveren için;

 • Özel sektörde faaliyet göstermesi,
 • SGK prim borcunun olmaması ya da varsa yapılandırılmış olmalı,
 • Bir önceki takvim yılında bildiren ortalama sigortalı sayısına ilave olması

Teşvikten Faydalanma Süreleri Nedir?

SİGORTALI DESTEK SÜRESİ
İŞE GİRİŞ TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK KADIN SİGORTALILAR 18 AY
İŞE GİRİŞ TARİHİ İTİBARİYLE 18 YAŞINDAN BÜYÜK 25 YAŞINDAN KÜÇÜK ERKEK SİGORTALILAR 18 AY
İŞKUR’A KAYITLI ENGELLİ SİGORTALILAR 18 AY
DİĞER SİGORTALILAR 12 AY

Tasarruf Miktarı Ne Kadar?

 • 27103 Sayılı Kanun İçin Asgari Ücret düzeyinde SGK Prim + Gelir Vergisi + Damga Vergilerinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanır.
 • 17103 Sayılı Kanun İçin 5.412,00 TL SPEK Tutarına kadar SGK Prim ve Asgari Ücret düzeyinde Gelir Vergisi + Damga Vergilerinin tamamı İşsizlik Fonu tarafından karşılanır.
AÇIKLAMA ORANLAR TABAN (2.029,50 TL) TAVAN (5.412,00 TL)
İŞÇİ PAYI 14% 284,13 TL 757,68 TL
İŞVEREN PAYI 20,50% 416,05 TL 1.109,46 TL
İŞSİZLİK SİGORTASI PAYI 3% 60,89 TL 162,36 TL
TOPLAM SGK İNDİRİMİ 37,50% 761,06 TL 2.029,50 TL
TOPLAM VERGİ İNDİRİMİ G.V. + D.V. 121,96 TL 121,96 TL
18 AYLIK TOPLAM KAZANÇ 15.894,32 TL 38.726,28 TL

17103 ve 27103 Teşvik Hesaplama ( Katsayı Yöntemi )

Bilindiği üzere 687 sayılı kanunda gün sayısının 22,22 ile çarpımı sonucunda SGK Prim indirimi hesaplanabiliyordu.
Aynı şekilde iki kanun maddesi için (Belge Türü:1) katsayı hesabı ile daha hızlı tasarruf miktarınızı hesaplayabilirsiniz.

27103 için;

 • Asgari ücret düzeyinde olduğu için Spek Tutarına bakılmaksızın ( 25,36875 * Gün Sayısı) SGK Prim İndiriminizi hesaplayabilirsiniz.

17103 için; 

 • Günlük SPEK Tutarı 180,40 TL ve daha fazla ise; 67,65 ile prim gün sayınızı çarparak ( 67,65 * Gün Sayısı )  SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.
 • Eğer Günlük SPEK Tutarı 180,40 TL’den az ise; ( 0,375 * SPEK Tutarı ) SGK Prim indiriminizi hesaplayabilirsiniz.