7252 Sayılı Kanun SGK Primi Teşviki KÇÖ/NÜD sonrası Normal Çalışmaya geçen personeller için 3 ay boyunca alınabiliyordu ve en son 31.12.2020’ye kadar yararlanılabiliyordu. 3 Aylık Teşvik Yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Son Yararlanma tarihi 30.06.2021’e uzatıldı. (3246 Sayılı CB Kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3246

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.

6111 Teşvik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

06111 Sayılı Kanun Nedir?

4447 sa. Kanunun geçici 10. Maddesine istinaden 2011/3 döneminde yürürlüğe giren bu Teşvik uygulamasında, sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. SGK Bildirgelerinde 06111 say. Kanun türü seçilerek bildirim işlemi yapılmaktadır.

06111 say. Kanundan işçi ve işveren tarafından sağlanması gereken şartlar bulunmaktadır. Bunları her iki taraf için de incelediğimizde;

İşveren tarafından;

 • Kamuya bağlı ihale kapsamında olmamalı,
 • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
 • SGK Primlerini yasal süresi içinde ödemeli,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 • Borcu olan işverenin, borçlarını yapılandırmış veya taksitlendirmiş olması gerekir.

İşçi tarafından;

 • 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
 • Kadın Sigortalı ise 18 yaşından büyük olmalı,
 • Erkek sigortalılarda 18-29 yaş aralığında olması
 • İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı
 • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.
 • 29 yaşından büyük erkek sigortalılarda İŞKUR kaydı olması durumunda 6 ay bu teşvikten faydalanabilir.


6111 Teşvik Hesaplama

Teşvik Süreleri;

 • 18 yaşından büyük kadınlarda 24 ay,
 • 18-29 yaş aralığındaki erkeklerde 24 ay,

Yukarıdaki sürelere İŞKUR kaydı olması durumunda ilave 6 ay, Mesleki yeterlilik belgesi olması durumunda ise ilave 24 ay daha süre eklenir. Maksimum süre 54 ay’ ı geçemez.

29 yaşından büyük İŞKUR Kaydı olan erkeklerde 6 ay. Bu süreden fazla bildirilemez.

6111 Teşvik Hesaplaması:

6111 Teşvik hesaplamasında minimum 456,16 TL, maksimum ise 3.421,23 TL tasarruf sağlanabilir. Prim borçlarının düzenli ödenmesi ile hak kazanılan 5510 say. Kanunun %5’lik indirimi ile beraber tasarruf tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.

2020 yılında 2.943,00 TL Taban tutar için;

06111 (%15,5) : 456,16 TL

05510 (%5) :147,15 TL

Toplamda 603,31 TL tutarında tasarruf sağlanabilir.

2020 yılında 22.072,5 TL Tavan için;

06111 (%15,5) : 3.421,23 TL

05510 (%5) :1.103,62 TL

Toplamda ise: 4.524,86 TL tutarında tasarruf sağlanabilir.

06111 Sayılı Kanunda Ortalama Nasıl Hesaplanır?

06111 say. Kanunda ortalama hesaplaması son 6 ayda yapılan bildirimlerin toplamının 6 ya bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Örnek 1 ;

 PSL firmasında 2019 temmuz ayında işe alınan bir personelin 06111 say. Kanun ortalaması şu şekilde hesaplanacaktır;

Sigortalı sayıları tablodaki gibi düşünüldüğünde,

2019 Ocak 5
2019 Şubat 5
2019 Mart 7
2019 Nisan 6
2019 Mayıs 6
2019 Haziran 4

(5+5+7+6+6+4) / 6 = 5,5 (virgülden sonra gelen sayı 5 ve üzerinde olduğundan yukarı yuvarlama yapılır.)

Bu bağlamda Temmuz ayında işe alınan sigortalı için hesaplanan ortalama 6 olacaktır. Temmuz ayında 7 ve üzerinde personel bildirimi olması durumunda bu personel için 06111 kanun türü seçilerek bildirim yapılabilecektir.

Örnek 2;

Birden fazla personel için 6111 say. Kanundan faydalanacak personellerin hesaplaması aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

PSL Limited Şirketince;

 • 2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalıları için 12
 • 2018/Ağustos ayında toplam çalışan sayısının 13 olduğu varsayıldığında, 2018/Ağustos ayında;

2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarının (13 – 11 = 2) ikisinden dolayı

2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının (13 – 11 = 2) her ikisinden dolayı,

2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının  (13 – 12 = 1) yalnızca birinden dolayı, 06111 say. Kanun numarası seçilerek bildirim yapılabilecektir.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

7252 Normalleşe Teşviki Nedir?

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında;

Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İlgili kanun detaylarına erişmek için lütfen tıklayınız.

7252 KÇÖ/NÜD SGK Teşvikinden nasıl faydalanılır?

 • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği (NÜD) başvurusunda bulunmuş olmak, haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalılardan için,
 • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere normal çalışma sürelerine dönüldüğü tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle faydalanabilir.
 • Her bir ay için sağlanacak destek süresinin sigortalının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve/veya NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçmeyecektir.
 • Kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması, kısa çalışmadan ve/veya NÜD’den yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyerinin bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayayacaktır.
 • 07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.
 • 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.


İşkur İşbaşı Eğitim programı

7252 Normalleşme SGK Prim Teşviki Nasıl Hesaplanır?

5510 sayılı Kanunun 82.Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (2.943,00 TL) üzerinden işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında indirimden faydalanılır.

Örnek-1: Destek kapsamına giren sigortalı (H)’nin 2020/Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında KÇÖ’den yararlandığı, sigortalının çalıştığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/7/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğü, bu sigortalının KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 12 olduğu varsayıldığında; ilgili maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla sigortalı (H) için 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 12’şer gün bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek-2: 12 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 12 * %37,5 = 441.45 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-3: 30 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 30 * %37,5 = 1.103,62 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-4: Destek kapsamına giren sigortalı (M)’nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı: 4.000,00 * %37,5 = 1.500 TL

Destek tutarı: 20*98,10 = 1.962 * %37,5 =735,75 TL

Ödenecek olan prim tutarı: 1.125-735,75 = 764,25 TL şeklinde olacaktır.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.