İşverenin işçiye yaptığı iş karşılığında yaptığı ödemeyi, bütün vergi ve kesintilerle beraber gösteren ve işçinin çalıştığı süre boyunca sistematik ve dönemsel olarak düzenlenen belgeye maaş bordrosu denilmektedir. Maaş bordrosu, aynı zamanda işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğünü tüm detayları ile beyan ettiğini kanıtlayan bir belgedir.

İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • İşçinin adı soyadı
 • Ödemenin yapıldığı gün ve bulunduğu dönem
 • Ekstra çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemelerin miktarı
 • Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • İşyerinin sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, imzası
 • Varsa vergi karnesinin tarihi ve numarası
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

Tüm bilgilerden sonra maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı yani bordronun oluşturulması sırasındaki adımları ve kesintiler detayını aşağıdaki gerçekleştirebiliriz.

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi

Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Örnek olarak 2022 yılında geçerli olan asgari ücretli bir personelin bordrosunu aşağıdaki şekilde hesaplayabiliriz.

Brüt Ücret ₺         6.471,00
SGK Primi İşçi Payı ₺             905,94
İşsizlik primi işçi payı ₺               64,71
Gelir vergisi Matrahı ₺         5.500,35
Gelir Vergisi ₺             825,05
Damga Vergisi ₺               49,11
Gelir Vergisi İstisnası ₺             825,05
Damga Vergisi İstinası ₺               49,11
Kesintiler Toplamı ₺             874,16
Net Kazanç ₺         5.500,35

Vergi usul kanunu okumak için lütfen tıklayınız.