İşkur geleceğin meslekleri ve bilişim mesleklerini eğitim programlarına dahil ediyor.

Bilindiği üzere bilişim sektörü bütün dünyada hızla büyüyen sektörlerden biridir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bilgi teknolojileri 2010 raporuna göre Türkiye’de 2010 yılı itibariyle Bilişim Uzmanı istihdamının ekonomideki toplam istihdama oranı %1,6’dır. Bu oran ABD’ de % 4, İsveç’te %5,4, Almanya’da %3,5 Fransa’da %3,1, İtalya’da %3’tür. 

Bilişim istihdamını artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla her yıl 10.000 Bilişim Uzmanının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Milli İstihdam Seferberliği ’ne bağlı olarak İŞKUR, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan Dijital Mesleklerde genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” tasarlanmıştır. 

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkân verecek Bilgi Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Endüstriyel Robot Programcısı vb mesleklerde gençlerin katılımları öngörülmüştür. 18-29 yaş aralığındaki genç işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı”, 9 aya kadar düzenlenecek olup, katılımcılara her fiili katılım günü için 100 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir. 

İşkur İşbaşı Eğitimi Danışmanlığı

“Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları”; en az 2 sigortalı çalışanı olan ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda tanımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde” faaliyet gösteren işyerlerini, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da sayılan “Teknoloji Merkezleri (Teknoloji Merkezi İşletmeleri)”, “Ar-Ge Merkezleri” ile “Tasarım Merkezi” olarak faaliyette bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Ayrıca bunlardan ayrı olarak “Bilgi” ve “İletişim” sektöründe en az 20 sigortalı çalışanı olan, sektörde faaliyet gösteren ve belirlenen mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenlenecektir.

 

İşbaşı eğitim programlarını tamamlayan katılımcıların en az %50 sinin program süresince firmada istihdam edilmesi gerekmektedir. Yine bu süreçte 7103 Sayılı Sigorta Prim Teşviki ile işe alınan katılımcıların (firma ve sigortalı şartlarının sağlanması halinde) 2.151.TL ye kadar prim ve vergi giderleri İşsizlik Sigortası Fonundan 18 ay süreyle karşılanacaktır. Firmaların www.iskurisbası.org adresinden detay bilgi ve randevu sistemine ulaşabileceklerdir