İşbaşı Eğitim Programının önemi sadece iş arayanlar yönünden değil ve işverenler açısından da birçok fayda sağlamasından dolayı her iki taraf içinde çok yararlı bir program haline gelmiş durumdadır.

İşbaşı eğitim Programı özellikle çalışma yaşına gelmiş kişilerin mesleki deneyim elde etmeleri için geliştirilen ve istihdamı arttırmak için uygulanan çok önemli bir programdır.

İşbaşı Eğitim Programı işsizlikle mücadelede “aktif işgücü programı” olarak bilinmektedir. Bu program sayesinde işsizlikle mücadele konusunda geçici bir çözüm bulmanın ötesinde kalıcı istihdam yaratmak amaçlanmaktadır.

Gençlere, iş deneyimine sahip olmayan, iş arayan, farklı bir meslekte deneyim elde etmek isteyen, beceri ve nitelik kazanmaya çalışan kişiler açısından kolaylık ve fayda sağlanmaktadır.

Sağlanan bu fayda neticesinde programın düşünüldüğünden daha fazla öneme sahip olduğu görülmektedir.

İstatistiksel olarak  programın uygulamaya başlandığı tarihten günümüze kadar istihdama sağladığı katkı dolayısı ile çok önemli bir program haline gelmiş durumdadır.

İş arayan bakımından İşbaşı Eğitim Programının önemi?

İşbaşı eğitim programı öneminden biri de gençlere ve işsizlere istihdam kapısını açmaktadır.

Program sayesinde İş tecrübesi ve Deneyimi olmayan işsiz olan kişilerin iş yerlerinde işin başında çalışarak eğitilme, iş deneyimi kazanma, istihdam edilme fırsatını bulabilirler.

Üniversite öğrencileri işbaşı eğitim programı sayesinde  staj yapma şansına sahip olabilir ve öğrenci olarak mesleki deneyim ve becerilerini geliştirerek istihdama dahil olabilirler.

İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri kurs süresi boyunca İşkur tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede sosyal sigorta ve sağlık güvencesinden yararlanabilirler.

İşsizlik maaşı alan kişilerin İşbaşı Eğitim programına dahil olması durumunda program süresi içerisinde işsizlik maaşlarında bir kesilme olmaz.

Ayrıca; İşbaşı Eğitim programını tamamlayan kişiler, tamamladıkları programa dair kurum tarafından onaylanarak verilen mesleki eğitim sertifikasına sahip olurlar. Kazanmış oldukları deneyim ve becerilerini ye iş fırsatlarını değerlendirirken sertifika sayesinde kendilerini kanıtlama imkanına sahip olurlar.

İşkur İşbaşı Eğitim programı

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programı Önemi?

Nitelikli iş gücü yaratamayan veya  Nitelikli iş gücünü devamlı hale getirmek isteyen işverenler için, işe alacakları kişileri işbaşında görüp, meslek becerilerini gözlemleme şansına sahip oldukları bir program olduğundan dolayı çok önem arz etmektedir.

Program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir.

Yeni işe başlayacak her bir personel için asgari olarak, aylık 3.458,03 TL üç aylık açılan bir program için toplamda ise 10.374,09 TL kişi başı maliyet avantajı elde edilir.

Program sayesinde işçi arama maliyetinden kurtulabilir ve işkur üzerinden personel temini yapılabilir.

Program süresi boyunca programa katılan kişilerin İş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası primleri kurs süresi boyunca İşkur tarafından karşılandığından dolayı maliyet avantajı sağlamaktadır.

Program süresi tamamlandıktan sonra istihdam edilen kişileri şuan da yürürlükte olan 6111, 27103, 17103 gibi sigorta prim teşvikinden özel şartlarına göre faydalanma imkanına sahip olabilirler. Bu sayede İşbaşı eğitim programının devamı olarak istihdam edilen personeller için sgk teşviklerinden faydalanılabilir.

İşbaşı eğitim modeli ile alınan personeller için yapılan giderler, belli miktarda resmi olarak gider gösterilebilir.

İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

İşbaşı Eğitim Programı, işverenlerin programa katılan kişileri işbaşında görüp mesleki becerilerini gözlemleme şansına sahip oldukları teşvik programıdır.

İşbaşı eğitim Programı İş arayan kişilerin mesleki deneyim elde etmeleri için geliştirilen bir programdır.

Nitelikli iş gücü yaratamayan veya  nitelikli iş gücünü devamlı hale getirmek isteyen işverenler için, işe alacakları kişileri işbaşında görüp, meslek becerilerini gözlemleme şansına sahip oldukları bir teşvik türüdür.

İşbaşı Eğitim Programı

İşverenler faaliyette bulundukları sektörler için  istedikleri vasıftaki personel adaylarını kendileri bulabilirler veya personel adaylarının bulunmasını Türkiye İş Kurumun’dan talep edebilirler.

İş tecrübesi ve deneyimi olmayan iş arayışında olan kişilerin iş yerlerinde işin başında çalışarak eğitilmesini, iş deneyimi kazanmasını, böylelikle işe daha kolay yerleştirilmesini amaçlayan bir programlardır.

İşbaşı Eğitim Programı Süreleri 

şbaşı Eğitim programı süreleri firmaların bulunduğu sektöre göre değişiklik göstermektedir.

  • ‘‘Geleceğin meslekleri’’ olarak belirlenmiş olan bulut bilişim uzman, yazılım geliştiricisi, yazılım mühendisi ve yazılım tasarımcısı gibi mesleklerde 270 takvim günü kadar program uygulanabilir.
  • Bilişim ve İmalat sektöründe yer alan firmalar için 180 takvim günü kadar program uygulanabilir.
  • Diğer sektörlerde azami 90 takvim günü kadar program uygulanabilir.

İşbaşı Eğitim programı düzenlemek isteyen işyerlerinin aynı il sınırları içerisinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden kontenjanları hesaplanarak uygulanabilir.

  • 2 ile 10 arasında çalışanı bulunan iş yerleri için 1 kişi,
  • 11 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri için çalışan sayısının 1/10’u, diğer bir ifadeyle %10’u kadar katılımcı çalıştırma hakkı var.

Firmanın istihdama katkısı doğrultusunda diğer program taleplerinde %30 kontenjan hakkı talep edebilir.

İşbaşı Eğitim programı süresince işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğü  bulunmamaktadır. İş başı eğitimi kursu süresi boyunca tüm sgk primleri, vergiler ve katılımcıların asgari ücret oranında maaşları Türkiye İş kurumu tarafından karşılanır. Bu sayede iş veren hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücü ile çalışabilme imkanı bulabilmektedir.

Yeni işe başlayacak bir personel için asgari olarak, en az  aylık 3.458,03 TL toplamda ise 3 ay  için 10.374,09 TL kişi başı gelir elde edilebilir.

Asgari Ücretli Bir Personelin İşe Alındığında İşverene Maliyeti

ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.943,00 TL
SGK PRİM %15,5 (İŞVEREN PAYI) 456,17 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 58,86 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.458,03 TL

İşkur İşbaşı Eğitim Programı’na dair detaylı bilgi almak için İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Sayfamızı buradan inceleyebilir, Sorularınız için bize iletişim sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz

İşbaşı eğitim programı kontenjan hakkı ile ilgili en çok merak edilen soruların başında;

İşbaşı eğitim programında kontenjan hakkım kaç kişiliktir? 

Ve İşbaşı eğitim programından yararlanma sürem ne kadardır? sorularıdır. 

Bu gün sizlerle bu soruların en net cevaplarını bularak sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Programa katılabilecek kişi sayısı, işbaşı eğitim programı kontenjan hakkı, programın başlama tarihi itibarıyla aşağıdaki parametrelere göre hesaplanır. Aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı iş yerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

İşverenlerce katılımcıların en az yüzde ellisinin program sonunda istihdamının taahhüt etmesi durumunda, fiili çalışan sigortalı sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı talep edilebilir.

İşkur İşbaşı Eğitim Programı

Örneğin, 100 fiili çalışan sigortalı sayımız için 30 kişilik katılımcı talebinde bulunabiliriz. Söz konusu talebe ilişkin uygulama esasları Genel Müdürlükçe belirlenmektedir.

Bazı illerimizde düzenlenecek ilk program için %10 Kontenjan hakkı kullandırılarak program başlatılır ve Firmanın istihdama katısı doğrultusunda diğer program taleplerinde %30 kontenjan hakkı kullandırılır.

İşkur İşbaşı Eğitim Programı’na dair detaylı bilgi almak için İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık sayfamızı buradan inceleyebilirsiniz. Sorularınız için bize iletişim sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz.

İşkur Aktif İşgücü Programları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İşbaşı eğitim programı ile ilgili şuan yaşadığımız süreçte en çok merak edilen sorulardan olan Kısa Çalışma Veya Ücret Garanti Fonu Uygulamasından Faydalanan İş yerleri İşbaşı Eğitim Programından Faydalanabilir mi? 

İşbaşı Eğitim Programı başlatılması ve başlatılan programlar için ödeme yapılması halinde, yapılan ödemelerle ilgili cezai yaptırım olur mu? sorularıdır. 

Bu gün sizlerle bu soruların en net cevaplarını bularak sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 47. Maddesinin beşinci fıkrasına göre ‘’kısa çalışma ve ücret garanti fonu’’ uygulamasından yararlanan iş yerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde İşbaşı Eğitim Programından Faydalanamazlar.

İşkur İşbaşı Eğitim programı

İşbaşı Eğitim Programı başlatılması ve başlatılan programlar için ödeme yapılması halinde, yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte Türkiye İş Kurumu tarafından geri iadesi yasal prosedürler içerisinde İşverenden talep edilecektir.

Firmamızda kısa çalışma ödeneği veya ücret garanti fonu uygulamasından yararlandığımız süre içerisinde İşbaşı Eğitim Programı düzenlemek istediğimiz takdirde kuruma yazılı olarak bilgi vermemiz ve Aktif bir programımız olması durumunda programı sonlandırmamız gerekmektir.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’na Dair Detaylı Bilgi Almak İçin İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlık Sayfamızı Buradan İnceleyebilir, Sorularınız İçin Bize İletişim Sayfamızdan Mesaj Gönderebilirsiniz.

İşbaşı Eğitim Programı İptali Yarıda Bırakan Kursiyerlerin Durumu?

İşbaşı eğitim programı iptali ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri olan işbaşı eğitim programından ayrılmak istiyorum ne yapmam gerekir? yada ”İşbaşı eğitim programından ayrılırsam bana yada işverene bir zararı-cezası olur mu?” sorularıdır. Bu gün sizlerle bu soruların en net cevaplarını bularak sizi bu konuda bilgilendireceğiz.

Öncelikle bir kursiyer olarak işbaşı eğitim programını yarıda bırakıp istifa etmek istiyorsanız kimsenin bu konuda size engel olma yetkisinin olmadığı söyleyelim. Kaldı ki yönetmelikte de işbaşı eğitim programından kursiyerler ayrılamaz diye bir ibare bulunmamaktadır.

Aynı durum işveren için de geçerlidir. Eğer bu program ile çalıştırdığınız kursiyeri beğenmediyseniz yada anlaşamadığınız bir durum olduysa sözleşmeyi fesih etme yetkiniz vardır.

Fakat programdan ayrılan kursiyer yada programı sonlandırmak isteyen işverene bazı durumlarda 1 yıl işkur faaliyetlerden yararlanamama cezası verilir. Bu cezalar hangi durumlarda devreye girer hem kursiyer hemde işveren açısında inceleyelim.

Kursiyer: Kursiyer geçerli bir neden bildirmeden veya kursun ilk 1/4 lük süresinden sonra işbaşı eğitim programından ayrılırsa 1 yıl işkur faaliyetlerinden men edilir. Kursiyere ödenen para geri alınmaz.

Geçerli bir nedenden kasıt şehir değişikliği, hastalık ve eğitim durumu gibi nedenlerdir. Kursun ilk 1/4 lük süresi içerinde kursu burakırsanız da size herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

İşveren: Aynı şekilde işveren de kursiyeri geçerli bir neden bilidirmeden kursun ilk 1/4 lük süresinden sonra kursiyeri kurstan çıkarır ise işveren 1 yıl işkur faaliyetlerinden men edilir. İşveren bu durumdan kurtulabilmek için kursun feshinden itibaren 30 gün içerisinden aynı meslekte işkur’a kayıtlı birini sigortalı olarak işe almalıdır. İşe aldığı bu kişiyi kurs yöneticisine bildirir ve kursun süresi kadar igortalı olarak çalıştırırsa işveren yasaklanmaktan kurtulur.

İşkur İşbaşı Eğitim Programı’na dair detaylı bilgi almak için İşbaşı Eğitim Programı danışmanlık sayfamızı buradan inceleyebilir, sorularınız için bize iletişim sayfamızdan mesaj gönderebilirsiniz.

İşkur geleceğin meslekleri ve bilişim mesleklerini eğitim programlarına dahil ediyor.

Bilindiği üzere bilişim sektörü bütün dünyada hızla büyüyen sektörlerden biridir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bilgi teknolojileri 2010 raporuna göre Türkiye’de 2010 yılı itibariyle Bilişim Uzmanı istihdamının ekonomideki toplam istihdama oranı %1,6’dır. Bu oran ABD’ de % 4, İsveç’te %5,4, Almanya’da %3,5 Fransa’da %3,1, İtalya’da %3’tür. 

Bilişim istihdamını artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak amacıyla her yıl 10.000 Bilişim Uzmanının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Milli İstihdam Seferberliği ’ne bağlı olarak İŞKUR, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan Dijital Mesleklerde genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” tasarlanmıştır. 

Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkân verecek Bilgi Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Endüstriyel Robot Programcısı vb mesleklerde gençlerin katılımları öngörülmüştür. 18-29 yaş aralığındaki genç işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı”, 9 aya kadar düzenlenecek olup, katılımcılara her fiili katılım günü için 100 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir. 

İşkur İşbaşı Eğitimi Danışmanlığı

“Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları”; en az 2 sigortalı çalışanı olan ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda tanımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde” faaliyet gösteren işyerlerini, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da sayılan “Teknoloji Merkezleri (Teknoloji Merkezi İşletmeleri)”, “Ar-Ge Merkezleri” ile “Tasarım Merkezi” olarak faaliyette bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Ayrıca bunlardan ayrı olarak “Bilgi” ve “İletişim” sektöründe en az 20 sigortalı çalışanı olan, sektörde faaliyet gösteren ve belirlenen mesleklerde işbaşı eğitim programları düzenlenecektir.

 

İşbaşı eğitim programlarını tamamlayan katılımcıların en az %50 sinin program süresince firmada istihdam edilmesi gerekmektedir. Yine bu süreçte 7103 Sayılı Sigorta Prim Teşviki ile işe alınan katılımcıların (firma ve sigortalı şartlarının sağlanması halinde) 2.151.TL ye kadar prim ve vergi giderleri İşsizlik Sigortası Fonundan 18 ay süreyle karşılanacaktır. Firmaların www.iskurisbası.org adresinden detay bilgi ve randevu sistemine ulaşabileceklerdir