30/06/2020 Tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2706 ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereğince Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının süreleri 1 ay daha uzatılmıştır.

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 

30/06/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, 

30/06/2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. 

 

Kısa Çalışma Ödeneği

2707 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince ise;

Bilindiği üzere, 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi kapsamında her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilememektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ayrıca, 17.04.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında işveren işçiyi tamamen ücretsiz izne çıkarabilmekteydi. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu sürenin 1 ay daha uzatılmasına karar verilmiş olup, 17.08.2020 tarihine kadar işverenler işçileri ücretsiz izne çıkartabilecektir.

Kısa çalışma ödeneğinde işverenler çalışanlarının IBAN bilgilerini hem İŞKUR’a mail ile bildirdi hem de www.iskur.gov.tr adresinden kayıt işlemi de yaptı. İŞKUR’un sitesinden çalışanların IBAN bilgilerinin kayıt işlemi yapılırken bilgileri doğrulanamayan kişiler oldu, bu sebeple sistemde bilgileri olmayan ya da olduğu halde doğrulanamayan kişilere İŞKUR ödemeyi PTT aracılığı ile çalışanların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme yapacaktır. İşverenler, çalışanların Mayıs ayı ödemelerini banka hesaplarından alabilmeleri için IBAN bilgilerini İŞKUR’un internet sayfasından güncelleyebilir veya bilgi girişi yapabilirler.


Kısa Çalışma Ödeneği