KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN SİGORTALILARA AİT EKSİK GÜN KODLARI:

İşyerinde kısa çalışma ödeneği alan sigortalı bulunması halinde, bu sigortalıların eksik gün nedeni SGK’ ya “18 Kısa çalışma ödeneği” olarak bildiriliyordu. Aynı ayda başka eksik gün nedeni olması halinde, hangi koddan bildirim yapılacağı meslek mensuplarımız ve işverenlerimiz tarafından tereddüt edilen konular arasında yer almaktaydı. www.sgk.gov.tr/e-SGK/isveren/e-bildirgeV2 bölümünde 6/4/2020 tarihinde yapılan açıklamaya göre, SGK’nın bu kapsamda olan sigortalılar için “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında yeni bir eksik gün kodu oluşturduğu anlaşılmıştır. Kısa çalışma ödeneği alan sigortalıların aynı ayda başka bir eksik gün nedeni olması halinde (İstirahat, tutukluluk vs) eksik gün nedeni olarak “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kodu seçilmelidir.

Yine aynı açıklamada “18 Kısa çalışma ödeneği” ve “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” kod numaralı eksik gün nedenlerinin yabancı sigortalılar için de tanımlandığı belirtilmiştir.

Açıklama ile ilgili detaylar için tıklayınız. Konuya ilişkin duyuru aşağıdaki gibidir:

DUYURU

Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için;

a) Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,

ç) Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,

f) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

hususlarına ilişkin eksik çalışma veya eksik ücret ödenme nedenlerini kanıtlayan belgeler ile 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda eksik çalışma veya eksik ücret ödeme nedenlerini kanıtlayan belgeler dışındaki eksik gün nedenlerinin seçimi kısıtlanmış olup, buna göre seçilebilecek eksik gün nedenleri

1- İstirahat,

4- Gözaltına Alınma,

5- Tutukluluk,

8- Grev,

9- Lokavt,

10- Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

11- Doğal Afet kodlarıyla sınırlandırılmıştır.

Daha sonra, kısmi süreli çalışmalarına kendi mevzuatları gereğince izin verilen yabancı uyruklu sigortalıların bildirimlerine ilişkin “26-Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu defa, kısa çalışma ödeneği alan yabancı uyruklu sigortalılar ile kısa çalışma ödeneği ile birlikte diğer eksik gün nedenlerinden biri ile bildirim yapılmak istenilen sigortalıların bildirimlerine ilişkin “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar için “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.