7103 sayılı Kanun Bildirimlerinde Ortalama Hatası Çözümü

Bilindiği üzere SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (APH) ve muhtasar beyannameleri 1 Temmuz 2020 tarihinde birleşti. 

Şimdi vergi beyannameleri SGK bildirimleri, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (MUHSGK) adı altında, aynı anda yapılmaktadır. Bu sistem bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Özellikle SGK istihdam teşvikleri arasında mevcutta en fazla fayda sağlayan 7103 sayılı kanun teşvikinde bazı işyerlerinde kronik olarak ortalama hatası alındığından sebep, ilgili iş yerleri bu teşvikten ya hiç ya da eksik faydalanmaktadır. İlgili kanunların tasarruflarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Kısa Çalışma Ödeneği SGK Teşviki

7103 sayılı kanun sektörlere göre değişkenlik göstermektedir.

  • 17103 say. Teşvik bildirimleri; imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için uygulanmakta olup, SGK prim maliyetinin, ilgili dönemde uygulanan asgari ücret brüt tutarına denk gelen kısmın tamamını karşılamaktadır. Buna ilave olarak ilgili personelin muhtasar beyannamede ödenecek olan gelir ve damga vergisinin asgari ücrete isabet eden tutarı da terkin edilir. (2021 yılı için : G.V. : 187,82 TL + D.V. : 27,15 TL ,Toplam Terkin 214,97 TL)

Örn; 2021 yılında asgari ücret 3.577,5 TL’dir. İmalat ve bilişim sektöründe olan bir firmada 17103 kriterlerini karşılayan bir personel için minimum 1.341,56 TL, maksimum 3.577,5 TL SGK prim teşvikinden faydalanılabilir. Yani brüt ücreti 3577,5 TL ile 9.540,00 TL arasında olan bir personel için SGK primi ödemesi yapılmaz.

  • 27103 say. Teşvik bildirimleri; imalat ve bilişim sektörü haricinde kalan diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri için uygulanmakta olup, ilgili dönemde uygulanan asgari ücret düzeyindeki primlerin tamamı karşılamaktadır. Buna ilave olarak ilgili personelin muhtasar beyannamede ödenecek olan gelir ve damga vergisinin asgari ücrete isabet eden tutarı da terkin edilir. (2021 yılı için : G.V. : 187,82 TL + D.V. : 27,15 TL ,Toplam Terkin 214,97 TL)

Örneğin; 2021 yılında asgari ücret 3.577,5 TL’dir. İmalat ve bilişim sektörü dışında olan bir firmada Brüt maaşı 5.000 TL olan ve 27103 kriterlerini karşılayan bir personel için asgari ücret düzeyindeki prim maliyetlerinin tamamı karşılanır. Ancak 3.577,5 TL üzerinde olan 1.422,5 TL için 533,44 TL prim ödemesi yapılır.

Muh-SGK da yukarıda konusu geçen teşviklerin bildirimlerinde tüm kriterleri karşılamasına rağmen “….. TC numaralı kişi/kişiler 4447.say.kanunun 19. Maddesine göre hesaplanan ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.” Uyarısı gelmektedir. Bu uyarının neden ve neye göre geldiğinin izahı ancak şu şekilde açıklanabilir.

Muh-SGK sisteminden var olan SGK sisteminden bildirgeler aktarılırken 17103 ve 27103 say . kanundan faydalanan sigortalıların bildirimi en son yapılırdı. Öncesinde 05510,06111,14857,emekli ve varsa diğer sigortalılar bildirilirdi. Sonrasında aktarımını yaptığımız 17103 ve 27103 say. Kanundan bildirilen personellerde ortalama kontrolü yapılır ve uyumsuzluk var ise hata mesajını alırdık. Ancak mevcut sistemde kontrol bizde değil. Bordro sistemi üzerinden alınan ve BDP ile düzenlenen tahakkuklar paket olarak aktarılmaktadır. Burada tahakkuklar aktarılırken Muh-SGK sistemi sıralamada öncelik konusunu her zaman tam olarak yapamıyor olsa gerek ki, ortalamaya takılmamasına rağmen bizlerin karşısına bu uyarıyı getirmektedir.

Çözüm ise -başarı oranı %99 – beyannamelerin 5 dakikalık ara ile silinip beyanname sistemine tekrar aktarılması ile çözümlenebilmektedir. Yapılan bu işlem sayesinde ilgili beyanlarının sıralamasının doğru algılanması sağlanacak ve Muhtasar sisteminin verdiği hata ortadan kalkacaktır.

Özetle ilgili kanunda bariz hatanız olmadığından eminseniz yukarıda belirtildiği şekilde beyannamenizi birkaç defa silip tekrar yüklemeniz teşviklerden eksik faydalanmanızı engelleyecektir.