1-İşsizlik Ödeneği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşten çıkıştan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

İşten çıkıştan önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

İşten çıkıştan sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak,

Ödeme Tutarı
1 günlük en az: 38,94
1 günlük en fazla: 77,88
1 aylık en az: 1.168,27
1 aylık en fazla: 2.336,53

İşsizlik Ödeneği

Ödeme Alınacak Süre
Son 3 yılda 600 gün işsizlik primi olana: 180 gün
Son 3 yılda 900 gün işsizlik primi olana: 240 gün
Son 3 yılda 1080 gün işsizlik primi olana: 300 gün

Nereye Kim Başvuracak?

İşkur’a şahsen veya elektronik ortamdan başvurulur. İşten ayrılan kişi başvuruda bulunur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 5’inde ödenir.

Ödenek ve Destekler

2-Kısa Çalışma Ödeneği

Şartları:

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi (eksik günün önemi yok) olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması (Covid-19)

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 58,86
1 günlük azami: 146,03
1 aylık asgari: 1.765,80
1 aylık azami: 4.414,50

Ödeme Alınacak Süre

En fazla 3 aylık kısa çalışma yapılan süre kadardır.

Nereye Kim Başvuracak?

İlgili İşkur birimine e-posta ile başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Açıklama

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneği hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahiplerinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

3-Ücretsiz İzinde Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

17/04/2020 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmek

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Nakdi Ücret Desteği

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar başvurulacak. İşveren tarafından başvuru yapılacak.

Muhtasar/APHB’lerinde eksik gün nedeni 28-Pandemi Ücretsiz İzin seçilmesi gerekmektedir.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.

Nakdi Ücret Desteği

4-15.03.2020 Tarihinden Sonra İşten Çıkarılanlara Nakdi Ücret Desteği

Şartları:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

İşsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir yaşlılık aylığı almamak

Ödeme Tutarı
1 günlük tutarı: 38,94
1 aylık tutarı: 1.168,27

Ödeme Alınacak Süre

17/04/2020 – 17/07/2020 tarihleri arasında ücretsiz izinli olunan kadar olmak üzere en fazla 90 gün, (Cumhurbaşkanı tarafından 180 güne kadar çıkarılabilir)

Nereye Kim Başvuracak?

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olanlar için;

  • Başvuru olmaksızın İşkur tarafından resmen işlem yapılır.

Daha önce işsizlik ödeneği başvurusu olmayanlar için;

İşten ayrılan kişi başvurur.

Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 8’inden itibaren ödenir.

Açıklama

Daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneği tekrar başlatılanlar, 90 günlük(180 güne kadar çıkarılabilir) süreyi geçmemek üzere ödemenin bittiği tarihten itibaren nakdi ücret desteğine hak kazanır.