7252 Sayılı Kanun SGK Primi Teşviki KÇÖ/NÜD sonrası Normal Çalışmaya geçen personeller için 3 ay boyunca alınabiliyordu ve en son 31.12.2020’ye kadar yararlanılabiliyordu. 3 Aylık Teşvik Yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Son Yararlanma tarihi 30.06.2021’e uzatıldı. (3246 Sayılı CB Kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3246

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.

6111 sayılı kanunun SGK prim teşviki 31.12.2020′ de bitiyordu. 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldı. (3247 Sayılı CB kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3247

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.