Teşvik Danışmanlığı Hizmeti?

Teşvikler, ülkemizde özel iş yerlerinin süreklilik arz etmesi, üretim kapasitelerini arttırabilme, istihdamı arttırarak işsizlik oranını düşürme, yurt dışına açılmayı teşvik ettirmek gibi sebeplerden devletin ilgili kurumlarınca düzenlenerek özel iş yerlerinin kullanımlarına sunulmaktadır.

Aşağıdaki teşvikler özel işyerlerinde en çok uygulanan teşviklerdir. Ancak ilgili teşvikler içerisinde uygulamada en fazla zorluk yaşanan teşvikler SGK İstihdam teşvikleridir. 

Sebebi ise uygulamada çok fazla istihdam teşvikinin olması ve her birinin uygulama şart ve kriterlerinin birbirinden bağımsız ve farklı olmasıdır.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvik Türleri;

 • SGK İstihdam Teşvikleri
 • İş-KUR istihdam teşvikleri
 • Yatırım Teşvikleri(Makine, Teçhizat vb.)
 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri (İşyeri açma, İş geliştirme vb.)
 • KOSGEB Teşvikleri (Fuar, KOBİ, Eleman, Makine vb.)
 • Turizm Yatırım Teşvikleri
 • AR-GE Teşvikleri
 • İhracat Teşvikleri
 • Turquality

SGK teşvikleri; Özel İşyerleri için 2008/10 döneminde 5510 sayılı kanun ile uygulama girmiş ve sonrasında çeşitli yatırım ve istihdam teşvikleri ile beraber 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte çıkarılan teşviklerin uygulaması yönünden bir çok kriter ve buna bağlı olarak hatalı uygulamalarda cezai yaptırımların olması işverenlerin teşviklere yaklaşımını olumsuz olarak etkilemiştir.

İşverenlerin olumsuz olarak yaklaşımları danışman firmaların tüm riskleri alarak işlemleri devam ettirmesiyle kırılmış ve düşük oranda uygulanan teşvikler danışman firmaların artması ile beraber uygulamada da ciddi oranlarda artış göstermiştir.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Örnek 1; 6111 say. Kanundan faydalanacak personellerin hesaplaması aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. PSL Limited Şirketince;

 • 2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalıları için 12

olduğu ve 2018/Ağustos ayında toplam çalışan sayısının 13 olduğu varsayıldığında, 2018/Ağustos ayında;

-2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarının (13 – 11 = 2) ikisinden dolayı

-2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının (13 – 11 = 2) her ikisinden dolayı,

-2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının  (13 – 12 = 1) yalnızca birinden dolayı 

Yukarıda belirtilen 9 personelin yalnızca 5’i için 6111 teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnekte de görüldüğü üzere hesaplama yapılırken belli kriterler göz önünde bulundurulmalı ve buna göre uygulanmalıdır. Yüksek sirkülasyon olan firmalarda hesaplama işlemleri çok daha karmaşık hale gelmektedir

Örnek 2; İşe alınan personellerin birden fazla teşvikten faydalanıyor olması durumu

PSL Limited tarafından ;

 • 2019 Haziran ayında işe alınan (A) ve (B) Sigortalıları 6111 ve 17103 say. Kanundan faydalanabiliyor. Ortalama sayıları 6111 için” 9”, 17103 için “8” dir.
 • 2019 Ekim ayında işe alınan (C) ve (D) sigortalıları 6111 ve 17103 say. Kanundan faydalanabiliyor. Ortalama sayıları 6111 için “10” , 17103 için “8”dir.

2019 Aralık ayında toplam çalışan sayısının 11 olduğu varsayıldığında,

2019 Aralık ayında,

06111 için:

2019 Haziranda alınan sigortalılarda 06111 için (A) ve (B) Sigortalıları incelendiğinde;

(11-9: 2 ) olduğundan 2 si 6111’den bildirilebilir.

2019 Ekim ayında alınan sigortalılarda 06111 için ( C) ve (D) sigortalıları incelendiğinde;

(11-10:1 ) olduğundan 1’i 6111’ den bildirilebilir.

17103 için:

 (A),(B),(C) ve (D) sigortalıları giriş yılları ve ortalamaları aynı olduğu için bir arada incelendiğinde : (11-8: 3) olduğundan 3 ü 17103’e uygundur.

Bildirimlerin hangi kanundan yapılacağının kararlaştırılması sırasında fayda analizi yapılarak karar verilmelidir. (A) sigortalısı 3.500 TL, (B )sigortalısı 7.000 TL , (C ) sigortalısı 3.750 TL ve  (D) sigortalısı 5.000 brüt maaş aldığı varsayıldığında,

17103 teşvikine uygun olan 4 personelden brüt tutarları en fazla olan 3 personel seçilir.

06111 teşviki içinde 17103 sonrasında kalan 1 personel bildirilecektir.

Bu bağlamda  (B),(C )ve (D) sigortalıları 17103 ten bildirilirken ,(A) sigortalısının Brüt tutarı diğerlerine göre düşük olduğundan 06111 kanun türü ile bildirilecektir.

17103 say kanunda SGK primlerinin günlük 98,10 TL tutarına kadar karşılanır.

06111 say kanunda ise işveren payının tamamı olan 15,5 luk dilim karşılanır.

Yukarıdaki durum göz önüne alınmadan teşvik uygulamasında A yerine Diğer sigortalılardan biri bildirildiğinde fayda tutarı maksimumda olmayacaktır.

Teşvik danışmanlığı hizmeti verem firmalar, Teşviklerin uygulandığı firmalardaki tüm hata ve riskleri üstlenerek SGK üzerindeki faydayı maksimum seviyede tutmasının yanında ilgili departman üzerindeki iş yükünü de azaltması yönünden de önemli bir rol oynamakta olup, ayrıca teşvik danışmanlığı hizmeti alınan yerlerde çalışan kişilerin diğer SGK mevzuatlarındaki bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak aslında SGK mevzuatı yönünden işyerinin daha doğru ve hatasız yürütülmesine olanak sağlayarak aynı zamanda firmayı profesyonelleştirme anlamında da ileri taşımaktadır.

SGK ve yukarıda belirtilen teşviklerin dış kaynak kullanımı ile uygulanması ile beraber,

 • Tüm teşviklerin düzenli ve maksimum düzeyde uygulanması sağlanır
 • Teşviklerden oluşabilecek hata ve riskler ortadan kaldırılır.
 • İhracat teşvikleri ile ihracat işlemleri daha uygun ve kolay yapılır.
 • Makine Teçhizat teşvikleri ile daha uygun fiyatlarda makine alımı sağlanır.
 • İşveren üzerindeki personel maliyetlerinde büyük oranlarda tasarruf sağlanır.
 • Üretim maliyetleri üzerinde büyük tasarruflar sağlanır.
 • Yatırım teşvikleri ile ilk aşamadaki yatırım maliyetlerinden elde edilecek tasarruf ile büyüme hızı artar.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvik danışmanlığı hizmeti sayesinde, özel iş yerlerinin piyasada daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmasına destek olurken maliyetler ve iş yükünün azalmasına bağlı olarak aynı zamanda rekabet gücünün artmasına da destek olmaktadır.

Profesyonel anlamda destek almak için danışmanlık alınacak olan firmaların referanslarına bakılmalı ve ilgili sektördeki tecrübesi olduğundan emin olunmalıdır.

Siz de daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için sizde Pusula Plus‘ı seçerek adımlarınızı daha güçlü atabilirsiniz.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvikler, ülkemizde özel iş yerlerinin süreklilik arz etmesi, üretim kapasitelerini arttırabilme, istihdamı arttırarak işsizlik oranını düşürme, yurt dışına açılmayı teşvik ettirmek gibi sebeplerden devletin ilgili kurumlarınca düzenlenerek özel iş yerlerinin kullanımlarına sunulmaktadır.


Teşvik Danışmanlığı Hizmetinin Önemi

Teşvik Türleri;

 • SGK İstihdam Teşvikleri
 • İş-KUR istihdam teşvikleri
 • Yatırım Teşvikleri(Makine, Teçhizat vb.)
 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri (İşyeri açma, İş geliştirme vb.)
 • KOSGEB Teşvikleri (Fuar, KOBİ, Eleman, Makine vb.)
 • Turizm Yatırım Teşvikleri
 • AR-GE Teşvikleri
 • İhracat Teşvikleri
 • Turquality

Yukarıdaki teşvikler özel işyerlerinde en çok uygulanan teşviklerdir. Ancak ilgili teşvikler içerisinde uygulamada en fazla zorluk yaşanan teşvikler SGK İstihdam teşvikleridir. Sebebi ise uygulamada çok fazla istihdam teşvikinin olması ve her birinin uygulama şart ve kriterlerinin birbirinden bağımsız ve farklı olmasıdır.

SGK teşvikleri; Özel İşyerleri için 2008/10 döneminde 5510 sayılı kanun ile uygulama girmiş ve sonrasında çeşitli yatırım ve istihdam teşvikleri ile beraber 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte çıkarılan teşviklerin uygulaması yönünden bir çok kriter ve buna bağlı olarak hatalı uygulamalarda cezai yaptırımların olması işverenlerin teşviklere yaklaşımını olumsuz olarak etkilemiştir.

İşverenlerin olumsuz olarak yaklaşımları danışman firmaların tüm riskleri alarak işlemleri devam ettirmesiyle kırılmış ve düşük oranda uygulanan teşvikler danışman firmaların artması ile beraber uygulamada da ciddi oranlarda artış göstermiştir.

Teşvik danışmanlığı yapan firmalar, Teşviklerin uygulandığı firmalardaki tüm hata ve riskleri üstlenmesinin yanında ilgili departman üzerindeki iş yükünü de azaltması yönünden de önemli bir rol oynamakta olup, ayrıca teşvik danışmanlığı hizmeti alınan yerlerde çalışan kişilerin diğer SGK mevzuatlarındaki bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak aslında SGK mevzuatı yönünden işyerinin daha doğru ve hatasız yürütülmesine olanak sağlamakta ve firmayı profesyonelleştirme anlamında da ileri taşımaktadır.

SGK ve yukarıda belirtilen teşviklerin dış kaynak kullanımı ile uygulanması ile beraber,

 • Tüm teşviklerin düzenli ve maksimum düzeyde uygulanması sağlanır
 • Teşviklerden oluşabilecek hata ve riskler ortadan kaldırılır.
 • İhracat teşvikleri ile ihracat işlemleri daha uygun ve kolay yapılır.
 • Makine Teçhizat teşvikleri ile daha uygun fiyatlarda makine alımı sağlanır.
 • İşveren üzerindeki personel maliyetlerinde büyük oranlarda tasarruf sağlanır.
 • Üretim maliyetleri üzerinde büyük tasarruflar sağlanır.
 • Yatırım teşvikleri ile ilk aşamadaki yatırım maliyetlerinden elde edilecek tasarruf ile büyüme hızı artar.

Ödenek ve Destekler

Teşvik danışmanlığı hizmetleri sayesinde, özel işyerlerinin piyasada daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmasına destek olurken maliyetler ve iş yükünün azalmasına bağlı olarak aynı zamanda rekabet gücünün artmasına da destek olmaktadır.

Profesyonel anlamda destek almak için danışmanlık alınacak olan firmaların referanslarına bakılmalı ve ilgili sektördeki tecrübesi olduğundan emin olunmalıdır.

Siz de daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için sizde Pusula Plus ‘ı seçerek adımlarınızı daha güçlü atabilirsiniz.

Teşvik Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.