29/12/2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3427 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

4447 sayılı İşsizlik Kanunun geçici 10’uncu maddesinin (6111 sayılı teşvik kanunu) uygulanma süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin on ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011 – 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacaktır.

İlgili tarih ve sayılı Cumhurbaşkanlığı kararını görmek için lütfen tıklayınız.

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti?

Teşvikler, ülkemizde özel iş yerlerinin süreklilik arz etmesi, üretim kapasitelerini arttırabilme, istihdamı arttırarak işsizlik oranını düşürme, yurt dışına açılmayı teşvik ettirmek gibi sebeplerden devletin ilgili kurumlarınca düzenlenerek özel iş yerlerinin kullanımlarına sunulmaktadır.

Aşağıdaki teşvikler özel işyerlerinde en çok uygulanan teşviklerdir. Ancak ilgili teşvikler içerisinde uygulamada en fazla zorluk yaşanan teşvikler SGK İstihdam teşvikleridir. 

Sebebi ise uygulamada çok fazla istihdam teşvikinin olması ve her birinin uygulama şart ve kriterlerinin birbirinden bağımsız ve farklı olmasıdır.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvik Türleri;

 • SGK İstihdam Teşvikleri
 • İş-KUR istihdam teşvikleri
 • Yatırım Teşvikleri(Makine, Teçhizat vb.)
 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri (İşyeri açma, İş geliştirme vb.)
 • KOSGEB Teşvikleri (Fuar, KOBİ, Eleman, Makine vb.)
 • Turizm Yatırım Teşvikleri
 • AR-GE Teşvikleri
 • İhracat Teşvikleri
 • Turquality

SGK teşvikleri; Özel İşyerleri için 2008/10 döneminde 5510 sayılı kanun ile uygulama girmiş ve sonrasında çeşitli yatırım ve istihdam teşvikleri ile beraber 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte çıkarılan teşviklerin uygulaması yönünden bir çok kriter ve buna bağlı olarak hatalı uygulamalarda cezai yaptırımların olması işverenlerin teşviklere yaklaşımını olumsuz olarak etkilemiştir.

İşverenlerin olumsuz olarak yaklaşımları danışman firmaların tüm riskleri alarak işlemleri devam ettirmesiyle kırılmış ve düşük oranda uygulanan teşvikler danışman firmaların artması ile beraber uygulamada da ciddi oranlarda artış göstermiştir.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Örnek 1; 6111 say. Kanundan faydalanacak personellerin hesaplaması aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. PSL Limited Şirketince;

 • 2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalıları için ortalama sigortalı sayısının 11,
 • 2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalıları için 12

olduğu ve 2018/Ağustos ayında toplam çalışan sayısının 13 olduğu varsayıldığında, 2018/Ağustos ayında;

-2017/Mayıs ayında işe alınan (A), (B) ve (C) sigortalılarının (13 – 11 = 2) ikisinden dolayı

-2018/Haziran ayında işe alınan (D) ve (E) sigortalılarının (13 – 11 = 2) her ikisinden dolayı,

-2018/Temmuz ayında işe alınan (F), (G) (H) ve (L) sigortalılarının  (13 – 12 = 1) yalnızca birinden dolayı 

Yukarıda belirtilen 9 personelin yalnızca 5’i için 6111 teşvikinden yararlanılabilecektir.

Örnekte de görüldüğü üzere hesaplama yapılırken belli kriterler göz önünde bulundurulmalı ve buna göre uygulanmalıdır. Yüksek sirkülasyon olan firmalarda hesaplama işlemleri çok daha karmaşık hale gelmektedir

Örnek 2; İşe alınan personellerin birden fazla teşvikten faydalanıyor olması durumu

PSL Limited tarafından ;

 • 2019 Haziran ayında işe alınan (A) ve (B) Sigortalıları 6111 ve 17103 say. Kanundan faydalanabiliyor. Ortalama sayıları 6111 için” 9”, 17103 için “8” dir.
 • 2019 Ekim ayında işe alınan (C) ve (D) sigortalıları 6111 ve 17103 say. Kanundan faydalanabiliyor. Ortalama sayıları 6111 için “10” , 17103 için “8”dir.

2019 Aralık ayında toplam çalışan sayısının 11 olduğu varsayıldığında,

2019 Aralık ayında,

06111 için:

2019 Haziranda alınan sigortalılarda 06111 için (A) ve (B) Sigortalıları incelendiğinde;

(11-9: 2 ) olduğundan 2 si 6111’den bildirilebilir.

2019 Ekim ayında alınan sigortalılarda 06111 için ( C) ve (D) sigortalıları incelendiğinde;

(11-10:1 ) olduğundan 1’i 6111’ den bildirilebilir.

17103 için:

 (A),(B),(C) ve (D) sigortalıları giriş yılları ve ortalamaları aynı olduğu için bir arada incelendiğinde : (11-8: 3) olduğundan 3 ü 17103’e uygundur.

Bildirimlerin hangi kanundan yapılacağının kararlaştırılması sırasında fayda analizi yapılarak karar verilmelidir. (A) sigortalısı 3.500 TL, (B )sigortalısı 7.000 TL , (C ) sigortalısı 3.750 TL ve  (D) sigortalısı 5.000 brüt maaş aldığı varsayıldığında,

17103 teşvikine uygun olan 4 personelden brüt tutarları en fazla olan 3 personel seçilir.

06111 teşviki içinde 17103 sonrasında kalan 1 personel bildirilecektir.

Bu bağlamda  (B),(C )ve (D) sigortalıları 17103 ten bildirilirken ,(A) sigortalısının Brüt tutarı diğerlerine göre düşük olduğundan 06111 kanun türü ile bildirilecektir.

17103 say kanunda SGK primlerinin günlük 98,10 TL tutarına kadar karşılanır.

06111 say kanunda ise işveren payının tamamı olan 15,5 luk dilim karşılanır.

Yukarıdaki durum göz önüne alınmadan teşvik uygulamasında A yerine Diğer sigortalılardan biri bildirildiğinde fayda tutarı maksimumda olmayacaktır.

Teşvik danışmanlığı hizmeti verem firmalar, Teşviklerin uygulandığı firmalardaki tüm hata ve riskleri üstlenerek SGK üzerindeki faydayı maksimum seviyede tutmasının yanında ilgili departman üzerindeki iş yükünü de azaltması yönünden de önemli bir rol oynamakta olup, ayrıca teşvik danışmanlığı hizmeti alınan yerlerde çalışan kişilerin diğer SGK mevzuatlarındaki bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak aslında SGK mevzuatı yönünden işyerinin daha doğru ve hatasız yürütülmesine olanak sağlayarak aynı zamanda firmayı profesyonelleştirme anlamında da ileri taşımaktadır.

SGK ve yukarıda belirtilen teşviklerin dış kaynak kullanımı ile uygulanması ile beraber,

 • Tüm teşviklerin düzenli ve maksimum düzeyde uygulanması sağlanır
 • Teşviklerden oluşabilecek hata ve riskler ortadan kaldırılır.
 • İhracat teşvikleri ile ihracat işlemleri daha uygun ve kolay yapılır.
 • Makine Teçhizat teşvikleri ile daha uygun fiyatlarda makine alımı sağlanır.
 • İşveren üzerindeki personel maliyetlerinde büyük oranlarda tasarruf sağlanır.
 • Üretim maliyetleri üzerinde büyük tasarruflar sağlanır.
 • Yatırım teşvikleri ile ilk aşamadaki yatırım maliyetlerinden elde edilecek tasarruf ile büyüme hızı artar.

Teşvik danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvik danışmanlığı hizmeti sayesinde, özel iş yerlerinin piyasada daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmasına destek olurken maliyetler ve iş yükünün azalmasına bağlı olarak aynı zamanda rekabet gücünün artmasına da destek olmaktadır.

Profesyonel anlamda destek almak için danışmanlık alınacak olan firmaların referanslarına bakılmalı ve ilgili sektördeki tecrübesi olduğundan emin olunmalıdır.

Siz de daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için sizde Pusula Plus‘ı seçerek adımlarınızı daha güçlü atabilirsiniz.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Teşvik Danışmanlığı Hizmeti Neden Önemlidir?

Teşvikler, ülkemizde özel iş yerlerinin süreklilik arz etmesi, üretim kapasitelerini arttırabilme, istihdamı arttırarak işsizlik oranını düşürme, yurt dışına açılmayı teşvik ettirmek gibi sebeplerden devletin ilgili kurumlarınca düzenlenerek özel iş yerlerinin kullanımlarına sunulmaktadır.


Teşvik Danışmanlığı Hizmetinin Önemi

Teşvik Türleri;

 • SGK İstihdam Teşvikleri
 • İş-KUR istihdam teşvikleri
 • Yatırım Teşvikleri(Makine, Teçhizat vb.)
 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri (İşyeri açma, İş geliştirme vb.)
 • KOSGEB Teşvikleri (Fuar, KOBİ, Eleman, Makine vb.)
 • Turizm Yatırım Teşvikleri
 • AR-GE Teşvikleri
 • İhracat Teşvikleri
 • Turquality

Yukarıdaki teşvikler özel işyerlerinde en çok uygulanan teşviklerdir. Ancak ilgili teşvikler içerisinde uygulamada en fazla zorluk yaşanan teşvikler SGK İstihdam teşvikleridir. Sebebi ise uygulamada çok fazla istihdam teşvikinin olması ve her birinin uygulama şart ve kriterlerinin birbirinden bağımsız ve farklı olmasıdır.

SGK teşvikleri; Özel İşyerleri için 2008/10 döneminde 5510 sayılı kanun ile uygulama girmiş ve sonrasında çeşitli yatırım ve istihdam teşvikleri ile beraber 2020 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte çıkarılan teşviklerin uygulaması yönünden bir çok kriter ve buna bağlı olarak hatalı uygulamalarda cezai yaptırımların olması işverenlerin teşviklere yaklaşımını olumsuz olarak etkilemiştir.

İşverenlerin olumsuz olarak yaklaşımları danışman firmaların tüm riskleri alarak işlemleri devam ettirmesiyle kırılmış ve düşük oranda uygulanan teşvikler danışman firmaların artması ile beraber uygulamada da ciddi oranlarda artış göstermiştir.

Teşvik danışmanlığı yapan firmalar, Teşviklerin uygulandığı firmalardaki tüm hata ve riskleri üstlenmesinin yanında ilgili departman üzerindeki iş yükünü de azaltması yönünden de önemli bir rol oynamakta olup, ayrıca teşvik danışmanlığı hizmeti alınan yerlerde çalışan kişilerin diğer SGK mevzuatlarındaki bilgi ve tecrübelerinden de yararlanarak aslında SGK mevzuatı yönünden işyerinin daha doğru ve hatasız yürütülmesine olanak sağlamakta ve firmayı profesyonelleştirme anlamında da ileri taşımaktadır.

SGK ve yukarıda belirtilen teşviklerin dış kaynak kullanımı ile uygulanması ile beraber,

 • Tüm teşviklerin düzenli ve maksimum düzeyde uygulanması sağlanır
 • Teşviklerden oluşabilecek hata ve riskler ortadan kaldırılır.
 • İhracat teşvikleri ile ihracat işlemleri daha uygun ve kolay yapılır.
 • Makine Teçhizat teşvikleri ile daha uygun fiyatlarda makine alımı sağlanır.
 • İşveren üzerindeki personel maliyetlerinde büyük oranlarda tasarruf sağlanır.
 • Üretim maliyetleri üzerinde büyük tasarruflar sağlanır.
 • Yatırım teşvikleri ile ilk aşamadaki yatırım maliyetlerinden elde edilecek tasarruf ile büyüme hızı artar.

Ödenek ve Destekler

Teşvik danışmanlığı hizmetleri sayesinde, özel işyerlerinin piyasada daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmasına destek olurken maliyetler ve iş yükünün azalmasına bağlı olarak aynı zamanda rekabet gücünün artmasına da destek olmaktadır.

Profesyonel anlamda destek almak için danışmanlık alınacak olan firmaların referanslarına bakılmalı ve ilgili sektördeki tecrübesi olduğundan emin olunmalıdır.

Siz de daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmak için sizde Pusula Plus ‘ı seçerek adımlarınızı daha güçlü atabilirsiniz.

Teşvik Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

6111 Sayılı Teşviki Nedir? 6111 Teşvikinin Amacı

6111 Teşviki nedir;

 • Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak,
 • Yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek,
 • Mevcut istihdamın mesleki nitelik seviyesini yükseltmek,
 • Kalite ve etkinliğini artırmak

amacıyla 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen geçici 10. Madde ile yeniden düzenlenmiştir.

İlgili kanuna ilişkin detaylar ve incelemek için lütfen tıklayınız.

6111 Teşviki

6111 Sayılı Teşvik Süresi

4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden kalan kısmın tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmişti. 01.03.2011 tarihinde 31.12.2015 tarihine kadar uygulanması planlanan söz konusu kanun uygulaması 28.12.2015 tarih 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı.

Kimler Faydalanabilir

 • SGK ödemeleri düzenlicezası olmayan veya borcunu yapılandırmış özel sektör işyeri olması,
 • Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam etme,
 • İlgili Personelin daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış olması,
 • 01.03.2011-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış ve son 6 aydır işsiz olması,

kesin kriterlerdir.

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek çalışanlar ile 18 yaşından büyük kadınlar faydalanabilir. Eğer İşkur’a kayıtlı işsiz ise erkeklerdeki yaş kriteri ortadan kalkmaktadır.

Bunun haricinde MYK Belgesi, Ön-Lisans/Lisans Diploması, İŞKUR Kaydı, İŞKUR İşgücü yetiştirme kursu gibi durumlar teşvikten faydalanma süresini belirleyici unsurlardır.

Kimler Faydalanamaz

 • Kamuya ait işyerleri,
 • Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar,
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
 • 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri,
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar,
 • Yurt Dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
 •  

5510 ve 6111 Sayılı Kanun İndirim Tutarlarının Karşılıkları

5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinde prim oranlarının ne kadar olacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan maddede malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, prime esas kazancın %20’si olduğu bunun %11’i işveren , %9’unun ise sigortalı hissesi olduğu belirtilmiştir. Bu durumda 5 puanlık indirim işveren hissesi olan %11 kısımdan düşülmesi gerekmektedir. İşveren beş puanlık prim indiriminden yaralanması halinde malüllük yaşlılık ve ölüm sigorta kolundan %6’lık kısmı ödemekle yükümlü olacaktır. Malullük yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından yapılan 5 puanlık prim indirimi HAZİNE tarafından karşılanacaktır.

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesindeki teşvik indirimi; 5510 sayılı Kanunda yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülerek, kalan işveren hissesi üzerinden tahakkuk edilir ve indirim İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

SİGORTA KOLU İŞ VEREN PAYI (%) ÇALIŞAN PAYI (%) TOPLAM (%)
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm 11 9 20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2 2
Genel Sağlık Sigortası 7,5 5 12,5
Toplam 20,5 14 34,5

ÖRNEK: 4447 sayılı Yasanın geçici 10. maddesi kapsamındaki sigortalı (A)’nın prime esas kazancı 3.000 TL‘dir. İşyerinin kısa vadeli sigorta kolu prim oranı  % 2’dir. Bu sigortalı için teşvik kapsamında devlet tarafından karşılanacak prim miktarını hesaplayalım.

Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı % 2 olan işyerinin, sigorta primi çalışan hissesi % 14, işveren hissesi % 20,5, toplam prim oranı da % 34,5’dur.

İşveren hissesine isabet eden % 20,5 primin tamamı teşvik kapsamındadır. Bunun 5 puanlık kısmı hazine, kalan 15,5 puanlık kısmı ise İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacaktır.

Hazinece karşılanacak tutar : 3000 * % 5 = 150,00 TL

İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacak tutar : 3000 * % 15,5 = 465,00TL

TOPLAM teşvik tutarı : 150,00 + 465,00 = 615,00 TL

İşveren tarafından SGK’ya ödenecek tutar ise, sigortalının brüt maaşından sigorta primi olarak kesmiş olduğu (3000 * % 14) 420,00 TL’dir.

Kısaca, teşvik kapsamında bulunan ve 3000 TL prime esas kazancı bulunan bir sigortalı için ödenmesi gereken 1035,00 TL primin 615,00 TL’si devlet (İşsizlik Sigorta Fonu ve Hazine) tarafından, kalan kısmı (sigortalı hissesi) ise işveren tarafından SGK’ya ödenecektir.