7252 Sayılı Kanun SGK Primi Teşviki KÇÖ/NÜD sonrası Normal Çalışmaya geçen personeller için 3 ay boyunca alınabiliyordu ve en son 31.12.2020’ye kadar yararlanılabiliyordu. 3 Aylık Teşvik Yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Son Yararlanma tarihi 30.06.2021’e uzatıldı. (3246 Sayılı CB Kararı)

İlgili karara ilişkin;

Karar Sayısı: 3246

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık sürenin altı aya ve 31/12/2020 tarihinin 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuncu fıkrası gereğince karar verilmiştir.