27256 Sayılı İlave İstihdam Teşviki Nedir?

(4447 sayılı Kanunun Geçici 28’nci Maddesi: İlave İstihdam Prim Desteği)

01/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının 2020 yılı için günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu ( aylık: 1.324,50 TL) ,2021 yılı için günlük 53,67 TL ile çarpımı sonucu (aylık:1.610,1 TL)  tutar kadar ilave istihdam desteği verilecektir.

Güncel Fesih Yasağı bitiş tarihi: 30.06.2021

Teşvik Süresi  : Teşvik başlangıç tarihi olan 01.12.2020 ile  Fesih yasağı bitimi olan 30.06.2021 tarihleri arasında 7 aydır. Fesih yasağı süresi uzatıldığı ay kadar teşvik süresi otomatik uzatılacaktır.

Sigortalı yönünden;

  • 01.12.2020 ile 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı süresinin son günü arasında (son gün dahil) işe alınmış olması,
  • 01.10.2020 tarihiden sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen APHB / MPHB de kayıtlı olmaması,
  • İşe giriş tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması, yabancı olmaması ve fiilen çalıştırılması

İşyeri yönünden;

Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,

Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten Yararlanılan Sigortalıların Yarısının Destek Süresinin Sona Ermesinden İtibaren Ortalama Destek Süresi Kadar Çalıştırılması

Destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, destek süresince destek kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB / MPHB ile Kuruma bildirilerek destekten yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 arasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Örnek: (A) Şirketinde;

  • 2020/Aralık ve 2021/Ocak ayında Ahsen, Ali ve Batu isimli sigortalılarından,
  • 2021/Şubat, 2021/Mart, 2021/Nisan ayında Ahsen, Ali, Batu, Nesrin ve Nur isimli sigortalılarından,

Dolayı destekten yararlanıldığı varsayıldığında; destek süresinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı (5/2=2,5)  3 olacaktır. İşverenin bu 5 sigortalıdan tercih edeceği 3 sigortalıyı, destek süresinin bitiminden sonra ortalama destek süresi kadar fiilen çalıştırması gerekmektedir.

27256 SGK Teşvik Ortalama Destek Süresi Hesaplaması

Destekten Yararlanılan Ortalama Süre = Destekten Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Destekten Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. 

Buna göre, destekten yararlanılan ortalama sürenin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Örnek: (A) Şirketinde;

Sigortalı 2020/Aralık 2021/Ocak 2020/Şubat 2021/Mart 2021/Nisan Toplam
Ahsen 30 30 30 30 30 150
Ali 25 30 30 30 30 145
Batu 20 30 30 30 30 140
Nesrin 25 30 30 85
Nur 20 30 30 80
Toplam 75 90 135 150 150 600

Destekten yararlanılan ortalama süre (600 gün / 5 sigortalı)  120 gün olacaktır. Bu durumda işverenin destekten yararlandığı 5 sigortalısından tercih edeceği 3 sigortalısını, destek süresinin sona ermesinden itibaren, maddenin yürürlük tarihinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılmayacak sürenin son gününü içine alan ay sayısını geçmeyecek süre içinde 120 gün çalıştırması gerekmektedir.