29/12/2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3427 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

4447 sayılı İşsizlik Kanunun geçici 10’uncu maddesinin (6111 sayılı teşvik kanunu) uygulanma süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmasına, 4447 Sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin on ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011 – 31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı için indirim uygulanacaktır.

İlgili tarih ve sayılı Cumhurbaşkanlığı kararını görmek için lütfen tıklayınız.