7252 Normalleşe Teşviki Nedir?

4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği Hakkında;

Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

İlgili kanun detaylarına erişmek için lütfen tıklayınız.

7252 KÇÖ/NÜD SGK Teşvikinden nasıl faydalanılır?

  • 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma ve/veya nakdi ücret desteği (NÜD) başvurusunda bulunmuş olmak, haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalılardan için,
  • 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere normal çalışma sürelerine dönüldüğü tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle faydalanabilir.
  • Her bir ay için sağlanacak destek süresinin sigortalının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve/veya NÜD aldığı aylık ortalama gün sayısını geçmeyecektir.
  • Kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması, kısa çalışmadan ve/veya NÜD’den yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyerinin bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamayayacaktır.
  • 07252 kanun numaralı destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.
  • 2- 7- 12- 14- 19- 20- 21- 22- 23- 28- 39- 41- 42- 43- 45- 46-47- 48- 49- 50- 90- 91- 92 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan APHB için 07252 kanun numarası seçilemeyecektir.


İşkur İşbaşı Eğitim programı

7252 Normalleşme SGK Prim Teşviki Nasıl Hesaplanır?

5510 sayılı Kanunun 82.Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı (2.943,00 TL) üzerinden işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında indirimden faydalanılır.

Örnek-1: Destek kapsamına giren sigortalı (H)’nin 2020/Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında KÇÖ’den yararlandığı, sigortalının çalıştığı işyerindeki kısa çalışmasının 10/7/2020 tarihinde sona erdiği ve haftalık normal çalışma sürelerine dönüldüğü, bu sigortalının KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 12 olduğu varsayıldığında; ilgili maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla sigortalı (H) için 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 12’şer gün bu destekten yararlanılacaktır.

Örnek-2: 12 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 12 * %37,5 = 441.45 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-3: 30 gün 7252 SGK Prim Teşvik İndirimi: 98,10 TL * 30 * %37,5 = 1.103,62 TL indirimden faydalanılacaktır.

Örnek-4: Destek kapsamına giren sigortalı (M)’nin 2020/Ağustos, Eylül ve Ekim ayları için destekten yararlanacağı, ilgili aylarda KÇÖ aldığı aylık ortalama gün sayısının 20 ve bu aylarda prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazancının da 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

Her ay için;

Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı: 4.000,00 * %37,5 = 1.500 TL

Destek tutarı: 20*98,10 = 1.962 * %37,5 =735,75 TL

Ödenecek olan prim tutarı: 1.125-735,75 = 764,25 TL şeklinde olacaktır.

SGK Teşvikleri Danışmanlık hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı buradan ziyaret edebilir, soru, görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.