COVİD -19 RAPORLARINDA HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Yukarıdaki tanıma bağlı olarak, bu ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten ayrı kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş göremezlik ödeneği Hastalık halinde kurumca yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınmış olan istirahat raporuna istinaden, iş göremezlik halinin 3. Gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

Ödenek alınabilmesi için son 1 yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin olması gerekmektedir.

İş göremezlik ödeneği hesaplama;

Hesaplama için en önemli 3 madde şu şekildedir;

  • Rapor başlangıç tarihinden önceki son 3 aya ait toplam brüt ücret
  • Raporlu olunan gün sayısı ve
  • Son 3 aylık prim ödeme gün sayısı

Bu ödenekte, sigortalıya ödenecek en düşük  tutar asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Minimum tutar ilgili yılda uygulanan asgari ücretin günlük brütü ve maksimum tutar ise asgari ücret günlük tutarının 6.5 katı olarak belirlenmiştir. Ödenek net tutarını hesaplarken ilgili tutarların; ayakta tedavide 3 te 2 si, yatarak tedavide ise hesaplanan brütün yarısı olarak belirlenecektir.

Örnek vererek durumu açıklayalım.

2022 yılında brüt 6.000 TL ücretle çalışan bir kişi için 5 günlük istirahat raporu düzenlenmiş olsun.

Bu durumda bu kişi için hesaplama yapılırken;

  • Son 3 ay brüt kazanç toplamı: 18.000 TL
  • İstirahat gün sayısı: 5
  • Son 3 ay toplam prim günü sayısı: 90

Yukarıdaki verilere göre personelin Günlük brütü bulmak için son 3 ay Brüt kazanç toplamını  ,son 3 aydaki toplam prim gününe bölmemiz gerekir. 18.000/90 :200 TL sonucuna ulaşmış oluyoruz. İlgili kişi 5 günlük istirahat raporunun ödemeye esas gün sayısını ilk 2 günü hesaba katılmaması suretiyle hesaplıyoruz. 5-2 =3 Gün iş göremezlik ödeneği alacaktır.

İş göremezlik ödeneği ayakta ve yatarak tedavi olarak 2 ayrı şekilde hesaplanmaktadır. Örneğimize göre ayakta ve yatarak tedavi ücretini hesapladığımızda ise şu ödenek ücretleri aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ayakta tedavide : 3*200=600 TL

Ayakta tedavilerde ; iş göremezlik ücreti hesaplanan brütün 2/3 ü olarak hesaplanacağından  (600/3)*2 = 400 TL kişinin alacağı net iş göremezlik ücreti olacaktır.

Yatarak tedavide : 3*200=600 TL

Yatarak tedavilerde ; iş göremezlik ücreti hesaplanan brütün 1/2 ‘si  olarak hesaplanacağından  (600/3)*2 = 300 TL kişinin alacağı net iş göremezlik ücreti olacaktır.

COVİD-19 İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA

Pandemi süreciyle başlayan COVİD -19 sebepli düzenlenen raporlarda ise son 12 aylık toplam brüt maaşın, yine son 12 aydaki prim gün sayısı toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak olan rakam üzerinden hesaplanmalıdır. Ayakta tedavide brütün  2/3’ si , yatarak tedavide 1/2′ si  olarak hesaplama yapılacaktır.

E-devlet üzerinden sorgulama yapmak için tıklayınız.