Geriye Dönük Teşvik Hizmetleri

Kademeli olarak durdurulacak geriye dönük teşvik iade sürecinde firmamız işlemlerinizi en kısa sürede hak kaybına uğramadan tamamlayabilmektedir.

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenleme 2020

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bu hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar, 2018/17 sayılı Genelge ve muhtelif tarihlerde yayımlanan Genel Yazılarda açıklanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 27.02.2020 tarihli açıklamasına  istinaden, 

Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresi ile ilgili olarak;

2018/3 ve önceki geçmiş dönemlere ait ek/iptal/asıl bildirgelerinin 31.05.2020 tarihine kadar, 

2018/4 – 2019/9 dönemlerine ait ek/iptal/asıl bildirgelerinin 01.04.2020 tarihine kadar, EBildirge v2 ekranı ile kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerden sonra Geriye Dönük Başvuru dilekçeniz bulunsa bile SGK İstihdam Teşviklerinden geriye dönük yararlanma hakkınızı kaybedeceksiniz.

Pusula Plus, faydalanmadığınız veya eksik faydalandığınız dosyalarınızı sizlere ÜCRETSİZ raporlayarak, geçmiş dönem teşvik iadelerinizi işi yükü olmadan maksimum seviyede firmanıza kazandırmaktadır.

Detaylı bilgi ve taleplerinizi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.