İŞKUR aktif iş gücü aylık istatistiklerini incelendiğimizde,

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 100.369 kişinin işe yerleştirilmesi gerçekleştirilmiş. Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 70.340’ı (% 70,1) erkek, 30.029’u (% 29,9) kadın olmak üzere 100.369 kişi işe yerleştirilmesi sağlanmış.

Kurum tarafından 2021 yılında ise toplamda 323.723 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilmiştir.

Türkiye İşkurumuna Nisan ayında 117.033 açık iş ilanı olmak üzere, Toplamda 2021 yılında farklı sektörlerden 467.078 iş ilanı açılmıştır.

Açık işlerin % 99,1’i özel sektörden alınmış ve Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 235.984 açık iş ilanı ile imalat sanayi sektöründe yer almaktadır.

En çok açık iş “Proses İşçisi, Konfeksiyon İşçisi ve Satış Danışmanı” mesleklerindedir.

Ülke genelinde Kayıtlı işsiz sayısı nisan ayı itibariyle 2.910.290 kişidir.

Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre %9,2 artış göstererek 2.910.290 kişi olmuştur.

Kayıtlı işsizlerin %51,7’si erkek, %48,3’ü kadın, %34,9’u 15-24 yaş grubundadır.

2021 yılında toplamda 32.586 aktif işgücü piyasası programı düzenlenmiş olup, 161.713 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır.

Nisan ayında 10.000 aktif işgücü piyasası programları düzenlenmiş ve  50.139 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır.

Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5,9 oranında artmıştır.

2021 yılında aktif işgücü hizmetleri kapsamında;

  • 30.616 İşbaşı Eğitim Programına 121.772 kişi,
  • 1.970 Mesleki Eğitim Kursuna 39.941 kişi katılmıştır.

2021 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Dokuma Konfeksiyon Makineci, Kadın Giyim Modelist Yardımcısı ve Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı” mesleklerinde bulunmaktadır.

  20202021Değişim
(Yıl)    
(%)
20202021Değişim
(Dönem)   
(%)
 
NisanNisanOcak-NisanOcak-Nisan 
 
AÇIK İŞToplam52.418117.033123,3%556.238467.078-16,0% 
Özel52.011116.667124,3%538.851462.680-14,1% 
Kamu407366-10,1%17.3874.398-74,7% 
İŞE
YERLEŞTİRME
ToplamToplam30.556100.369228,5%275.967323.72317,3% 
Kadın10.56630.029184,2%95.463102.2707,1% 
Erkek19.99070.340251,9%180.504221.45322,7% 
KamuToplam1.1782.10278,4%9.37511.07818,2% 
Kadın386233-39,6%3.1452.579-18,0% 
Erkek7921.869136,0%6.2308.49936,4% 
ÖzelToplam29.37898.267234,5%266.592312.64517,3% 
Kadın10.18029.796192,7%92.31899.6918,0% 
Erkek19.19868.471256,7%174.274212.95422,2% 
KAYITLI İŞSİZToplam3.629.9582.910.290-19,8% 
Kadın1.757.9271.404.572-20,1% 
Erkek1.872.0311.505.718-19,6% 
AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI KATILIMCI SAYILARIİEP*10.17038.511278,7%121.581121.7720,2% 
MEK*1.00611.6281055,9%31.11139.94128,4% 
GEP* 
BİREYSEL GÖRÜŞMEToplam58.206171.192194,1%1.330.490737.831-44,5% 
Kadın13.71857.858321,8%424.588244.396-42,4% 
Erkek44.488113.334154,8%905.902493.435-45,5% 

Nisan ayında kurum tarafında 171.192 bireysel görüşme gerçekleştirilmiş, Nisan ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 171.192 bireysel görüşme organize edilmiştir.

2021 yılında ise toplam 737.831 bireysel görüşme yapılmıştır.

Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 1.557 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 289.607 işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Kayıtlı İşsiz Sayısı Nisan Ayı İtibariyle 2.910.290 Kişi. 

Kayıtlı İşsiz, 2020/Nisan Ayında 3.629.958 Kişi İken – 2021/Nisan Ayında 2.910.290 Kişi Olarak -19,8% Değişim Oranı Göstermiş Durumda.

Kayıtlı İşsizlerin, 1.404.57’si Kadın, 1.505.71’ini Erkekler Oluşturmaktadır.

2021 Nisan Ayı İtibariyle Kayıtlı İşsizlerden 1 Yılın Üzerinde Bekleme Süresi İçerisinde Olanların Sayısı 663.924 Kişidir.

Bekleme Süresi İçerisinde Olanların Çoğunluğu 205.097 Kişi İle 20-24 Yaş Gurubu Oluşturmaktadır.

Ayrıca,

2021 Nisan Ayı İtibariyle Eğitim Durumlarına Göre Ön Lisans Ve Üzeri 229.972 Kişi 1 Yıldan Fazla Süredir Bekleyen Grupta Yer Almaktadır.